Nieuws

Supreme Court: meal delivery drivers Deliveroo were employees

Deliveroo’s meal delivery drivers were contracted on the basis of an employment contract. That is the opinion of the Supreme Court, in line with the earlier judgment by the Court of Appeals Amsterdam and the conclusion of AG De Bock last summer.

Supreme Court: meal delivery drivers Deliveroo were employees

Nieuwsoverzicht (687)

NL-Africa Tax Desk newsletter – August 2022

31 augustus 2022
The aim of this newsletter is to give you an easy-to-read overview of the latest tax updates in Africa.
Lees verder

Het (verlaagde) btw-tarief op zelfzorgproducten houdt de gemoederen bezig

29 augustus 2022
Sinds 1 januari 2018 is het voor toepassing van het verlaagde btw-tarief bij geneesmiddelen noodzakelijk om een handelsvergunning te hebben.
Lees verder

Plastic voldoende belast?

22 augustus 2022
Het aandeel energie- en milieubelastingen neemt in rap tempo toe, niet in de laatste plaats met betrekking tot afval en in bijzonder ten aanzien van plastic (afval). In Nederland worden circa 2 miljar ...
Lees verder

ESG-gerelateerde belastingen, subsidies en incentives – wat gebeurt er wereldwijd?

27 juli 2022
De KPMG ESG Tax Tracker geeft u inzicht in wat er in de wereld gebeurt op het gebied van ESG-gerelateerde belastingen, subsidies en incentives. De fiscale ESG wet- en regelgeving verandert snel. Werel ...
Lees verder

Kamerbrief samenvatting internetconsultatie en vervolgtraject versterking aanpak dividendstripping

19 juli 2022
In de praktijk wordt voor forse bedragen dividendbelasting ontgaan via diverse vormen van dividendstripping, die de Belastingdienst met de huidige wettelijke instrumenten niet goed kan bestrijden.
Lees verder

Hoge Raad verduidelijkt renteaftrekbeperking artikel 10a Wet Vpb 1969 in acquisitiestructuren

18 juli 2022
De Hoge Raad beantwoordt vooral enkele openstaande vragen over artikel 10a van de Wet Vpb 1969, zoals de vraag wanneer sprake is van een zogenoemde ‘(onzakelijke) omleiding binnen concern’.
Lees verder

Meijburg Art Commission-winnaar werkt naar onthulling kunstwerk toe

12 juli 2022
Popel Coumou won de Meijburg Art Commission 2021 prijs en mag vervolgens een kunstwerk maken voor de Meijburg kunstcollectie. Haar kunstwerk zal aan het eind van de zomer prijken op het hoofdkantoor v ...
Lees verder

Door maatschap medisch specialisten aan ziekenhuis verrichte managementdiensten vrijgesteld van btw

12 juli 2022
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich onlangs uitgelaten over een in de praktijk veelvoorkomende discussie, namelijk de btw-behandeling van managementdiensten die een maatschap van medisch speciali ...
Lees verder

Besluit winstallocatie vaste inrichtingen 2022

11 juli 2022
De belangrijkste wijzigingen zijn het verwerken van de resultaten van het BEPS-project van de OESO en de in 2012 in de Wet op de vennootschapsbelasting geïntroduceerde objectvrijstelling.
Lees verder

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – juli 2022

7 juli 2022
Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf is de digitale nieuwsbrief van KPMG Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.
Lees verder

Wijziging besluit over vaste inrichting btw

6 juli 2022
Door deze wijziging kan grensoverschrijdende dienstverlening binnen een rechtspersoon aan btw worden onderworpen wanneer deze rechtspersoon in een land onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid btw. ...
Lees verder

Artikel: Duurzaamheid en de fiscale functie: de betekenis van ESG

5 juli 2022
In de afgelopen jaren is de discussie omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en fiscaliteit flink opgelaaid, waarbij de samenleving, waaronder maatschappelijke organisaties, en overheden ...
Lees verder

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.