Prinsjesdag 2022: wijzigingen voor de loonheffingen en arbeidsmarktontwikkelingen

In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen en op arbeidsmarktontwikkelingen.

Nieuwsoverzicht (161)

Betaal ik erfbelasting over mijn geërfde schilderij?

28 december 2020
Stel, u erft een bijzonder schilderij (of ander kunstobject) van een dierbaar familielid of een verre kennis. Wordt het object meegenomen in uw belastbare inkomsten en hoe zit het met erfbelastin...
Lees verder

Laatste btw-aangifte over 2020: correcties op grond van Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting en privégebruik auto

24 december 2020
Ons memorandum met stroomschema geeft een up-to-date beschrijving over de werking van de correctie op de btw-aftrek bij personeelsverstrekkingen, relatiegeschenken en giften. Tevens beschrijven wij de...
Lees verder

Update vaste reiskostenvergoedingen en vaste lunchvergoedingen vanaf 1 januari 2021

24 december 2020
In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis was een goedkeuring opgenomen voor het jaar 2020 ten aanzien van vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen. Wij informeren u over de laatste...
Lees verder

Tweede openstelling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

22 december 2020
Wij gaan nader in op de TVL-regeling, waarbij de nadruk ligt op de TVL onder de tweede openstelling omdat de inhoudelijke uitwerking hiervan (grotendeels) op 24 november 2020 is gepubliceerd.
Lees verder

Aandachtspunten voor het jaareinde 2020 - Employment tax & Global mobility services

18 december 2020
Het jaareinde komt alweer in zicht. Ter afsluiting van het jaar 2020, hebben wij een aantal aandachtspunten met betrekking tot de loonheffingen, pensioen, en andere relevante onderwerpen op een rij ge...
Lees verder

KPMG Belgium-Holland Desk Newsletter | December 2020

17 december 2020
De KPMG Belgium-Holland Desk nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op het fiscaal gebied in Nederland en B...
Lees verder

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – december 2020

16 december 2020
Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf is de digitale nieuwsbrief van Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.
Lees verder

Nieuwsbrief Milieuheffingen – december 2020

14 december 2020
De Nieuwsbrief Milieuheffingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt in beginsel tweemaal per jaar. Hierbij presenteren wij u de editie van december 2020.
Lees verder

Herijking steun- en herstelpakket voor banen en economie

14 december 2020
Op 9 december 2020 heeft het kabinet bij Kamerbrief laten weten het bestaande steun- en herstelpakket voor banen en economie – dat in augustus werd aangekondigd en van toepassing is sinds 1 oktob...
Lees verder

Refund of Dutch dividend withholding tax based on Sofina judgment

11 december 2020
This Decree potentially provides a meaningful option to foreign entities that have not been able to otherwise obtain relief for Dutch dividend withholding tax through either a reduced treaty tax rate ...
Lees verder

Geen schenking bij wijziging gerechtigdheid tot huwelijksgoederen-gemeenschap

9 december 2020
Op 20 november 2020 heeft Rechtbank Noord-Holland beslist dat het wijzigen van de gerechtigdheid tot een huwelijksgoederengemeenschap van 50:50 naar 10:90 geen schenking, fictieve erfrechtelijke verkr...
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.