Nieuws

16 juli 2021

Fraus legis staat in de weg aan renteaftrek in acquisitiestructuur

Op vrijdag 16 juli 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de aftrek van rente op een lening ter financiering van een overname door een investeringsfonds. De Hoge Raad oordeelde dat het gerechtshof Amsterdam terecht had geoordeeld dat de rente niet aftrekbaar was.

Lees verder
9 juli 2021

Tax Update Shipping & Offshore - Juli 2021

Dit is de tweede editie van onze  Tax Update voor de Shipping & Offshore sector van 2021. Wij houden u graag op de hoogte van nationale en internationale ontwikkelingen, uiteenlopende jurisprudentie, wetsvoorstellen en praktijkervaringen die actueel en relevant zijn voor de sector, zodat u weet wat er speelt.

Lees verder
9 juli 2021

Arrest Hoge Raad over renteaftrek op groepslening

Op vrijdag 9 juli 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de aftrek van rente op een lening ter financiering van een acquisitie, in een geval waarin de rentelasten ook in andere landen aftrekbaar waren vanwege hybride elementen in de groepsstructuur. De Hoge Raad wees het cassatieberoep van de Staatssecretaris van Financiën af.

Lees verder
5 juli 2021

Opvolgingsstrategie voor het familiebedrijf

Opvolging en de overdracht van aandelen zijn voor familiebedrijven vaak zeer complexe processen, waarbij het de kunst is een balans te vinden tussen de verschillende belangen. Daarom neemt u ruimschoots de tijd voor het hele traject. Voorkom dat besluiten worden genomen op alleen emotionele gronden: pas als alle kaarten op tafel liggen, wordt objectief duidelijk wat de beste oplossing is.

Lees verder
2 juli 2021

Verlenging overeenkomst BE/DE grensarbeiders en verlenging goedkeuring vaste reiskostenvergoeding

Tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland zijn overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die door coronamaatregelen vanuit hun woonland (thuis) werken. Deze overeenkomsten zijn opnieuw verlengd en blijven nu in ieder geval geldig tot 1 oktober 2021.

Lees verder
30 juni 2021

Afschaffen bedrijfsopvolgingsregelingen

Bedrijfsopvolgingsregelingen afschaffen of versoberen? Het zou slecht nieuws zijn voor de veerkracht van de Nederlandse economie. De extra inkomsten voor de schatkist wegen namelijk niet op tegen de negatieve gevolgen van een zwakkere liquiditeit en solvabiliteit van familiebedrijven: werkgelegenheidsverlies en een verslechtering van de internationale concurrentiepositie. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG, in opdracht van FBNed en Stichting Familie Onderneming.

Lees verder
29 juni 2021

NL-Africa Tax Desk newsletter – June 2021

The aim of this newsletter is to give you an easy-to-read overview of the latest tax updates in Africa. This month’s newsletter includes an update on the pending Petroleum Industry Bill 2020 in light of Nigeria’s present administration demonstrating strong commitment to passing this bill. 

Lees verder
29 juni 2021

Dilemma in de NOW: opgelost?

‘Deel van werkgevers dreigt coronasteun te moeten terugbetalen’, kopte de voorpagina van het FD op 22 mei 2020 toen wij aan de bel trokken naar aanleiding van een onderdeel van de NOW-regeling. Het probleem lijkt te worden opgelost, nu de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeeft dat UWV in de uitvoering op dit punt maatwerk kan leveren.

Lees verder
28 juni 2021

Nieuwsbrief Milieuheffingen – juni 2021

De Nieuwsbrief Milieuheffingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt in beginsel tweemaal per jaar. Hierbij presenteren wij u de editie van juni 2021.

Lees verder
28 juni 2021

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – juni 2021

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf is de digitale nieuwsbrief van Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.

Lees verder
25 juni 2021

Recast of the EU Dual-Use regulation: an update on the legislative export control framework within the EU

The new regulation is aimed at strengthening controls on a broader spectrum of evolving dual-use items (i.e. items which can be used for both civilian and military purposes) and the coordination between EU Member States to support the efficient enforcement of controls across the EU.

Lees verder
24 juni 2021

KPMG Belgium-Holland Desk Newsletter | Juni 2021

De KPMG Belgium-Holland Desk nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op het fiscaal gebied in Nederland en België.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.