Nieuws

19 april 2021

Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland - Duitsland

Nederland en Duitsland hebben op 24 maart 2021 een protocol tot wijziging van het belastingverdrag ondertekend. Dit protocol ziet op wijzigingen ten aanzien van het heffingsrecht over (kortdurende) socialezekerheidsuitkeringen en over het tegengaan van belastingontwijking.

Lees verder
19 april 2021

HvJ: lidstaat registratie eigendom schip mag assurantiebelasting heffen

Dit arrest is niet alleen van belang voor de verzekering van zeeschepen, waarvoor in Nederland een vrijstelling geldt, maar ook voor de verzekering van andere vaartuigen, die in Nederland als uitgangspunt belast zijn met 21% assurantiebelasting.

Lees verder
13 april 2021

Ook verkrijging uitsluitend juridische eigendom aandelen in onroerendezaakrechtspersonen belast met overdrachtsbelasting

De Hoge Raad baseert zijn oordeel op een formele uitleg van het begrip ‘belang’ in de Wet op belastingen van rechtsverkeer en oordeelt daarmee anders dan Hof ‘s-Hertogenbosch dat op 24 januari 2020 aan het begrip ‘belang’ een economische betekenis toekende.

Lees verder
7 april 2021

Afschaffing bedrijfsopvolgingsregeling gevaar voor familiebedrijf

Uit KPMG-onderzoek blijkt dat Nederlandse familiebedrijven grote financiële gevolgen verwachten als de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) worden afgeschaft. De mogelijke veranderingen zullen ingrijpende gevolgen hebben voor de solvabiliteit en de liquiditeit van hun ondernemingen.

Lees verder
6 april 2021

Fiscaal verstandig kunst schenken

Wanneer men het heeft over een schenking aan een culturele instelling, denkt men vaak aan geld. Maar u kunt uiteraard ook een kunstvoorwerp schenken aan bijvoorbeeld een museum. Dit wordt zelfs door de overheid gestimuleerd met verschillende fiscale faciliteiten.

Lees verder
1 april 2021

FS Tax Newsletter | April 2021

Now that the winter has ended and the weather is slowly getting better, we are issuing our second FS Tax Newsletter for 2021. In this issue we summarize relevant developments that took place during February and March of this year.

Lees verder
31 maart 2021

Internetconsultatie Wet kwalificatiebeleid van rechtsvormen

Het einde van de open cv en ingrijpende gevolgen voor fondsen voor gemene rekening.

Lees verder
26 maart 2021

HvJ Q-GmbH: licentie gebruik verzekeringsproduct en eventuele bijkomende bemiddeling btw-belast

Dit oordeel zou druk kunnen zetten op de Nederlandse praktijk waarbij een samenstel van bemiddeling en andere nauw met verzekering samenhangende prestaties die als één dienst worden verricht volledig als btw-vrijgesteld worden aangemerkt.

Lees verder
26 maart 2021

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – maart 2021

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf is de digitale nieuwsbrief van Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.

Lees verder
25 maart 2021

Dilemma in de NOW: de referentieloonsom

De NOW-regeling heeft ervoor gezorgd dat veel bedrijven na het begin van de coronacrisis snel een tegemoetkoming voor hun loonkosten hebben ontvangen. Die snel- en ruwheid hebben er nu echter toe geleid dat veel ondernemers onterecht geconfronteerd worden met forse kortingen op hun NOW‑bijdrage. In dit artikel bespreken wij de knelpunten en opties voor de getroffen ondernemers.

Lees verder
24 maart 2021

KPMG Belgium-Holland Desk Newsletter | Maart 2021

De KPMG Belgium-Holland Desk nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op het fiscaal gebied in Nederland en België.

Lees verder
22 maart 2021

Nieuwsbrief WOZ en lokale belastingen – maart 2021

De Nieuwsbrief WOZ en lokale belastingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt twee keer per jaar. Hierbij presenteren wij u de eerste editie van 2021 (1e kwartaal).

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.