Nieuws

21 januari 2020

eHerkenning verplicht voor ondernemers die zelf belastingaangiften doen

Als u zelf aangifte loonbelasting respectievelijk vennootschapsbelasting indient via de portal van de Belastingdienst, raden wij u aan eHerkenning tijdig aan te vragen. Ondernemers die verwachten niet op tijd eHerkenning te kunnen krijgen om aan hun aangifteplicht te voldoen kunnen in bepaalde situaties op coulance rekenen, zo blijkt uit de beantwoording van Kamervragen. Zij zullen wel tijdig uitstel voor het doen van de betreffende aangifte moeten vragen.

Lees verder
21 januari 2020

‘Er wordt vol ingezet op een nieuwe handelsdeal tussen VK en EU, maar een ‘No Deal’ is niet uitgesloten.’

Dit is de algemene conclusie van het Brexit-seminar bij KPMG waar vorige week bijna 250 deelnemers uit het bedrijfsleven aanwezig waren. Dit seminar was een gezamenlijk initiatief van NBCC (Brits Nederlandse Kamer van Koophandel), VNO-NCW, KPMG en KPMG Meijburg & Co.

Lees verder
15 januari 2020

Laatste btw-aangifte over 2019: correcties op grond van Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting en privégebruik auto

Ons memorandum geeft een up-to-date beschrijving over de werking van de correctie op de btw-aftrek bij personeelsverstrekkingen, relatiegeschenken en giften. Tevens beschrijven wij de werking van de btw-correctie privégebruik auto.

Lees verder
7 januari 2020

Voorwaarden voor een belastingvrije waardeoverdracht van buitenlands pensioen

De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs geantwoord op vragen van de Tweede Kamer met betrekking tot de mogelijkheden om in het buitenland opgebouwde pensioenrechten over te brengen naar Nederland. In dit artikel wordt ingegaan op de voorwaarden die zijn vastgesteld in het desbetreffende beleidsbesluit.

Lees verder
20 december 2019

Subjectieve vrijstellingen vennootschapsbelasting in jeugdzorgsector - komt uw organisatie in aanmerking?

Lees verder
20 december 2019

Nederlands online registratiesysteem voor internationale opdrachten live vanaf 1 maart 2020

Zoals aangekondigd op 19 december 2019, wordt de online registratie live vanaf 1 maart 2020 (met de optie om meldingen met een ingangsdatum die na 1 maart ligt al te doen vanaf 1 februari). De registratie kan worden gedaan in het Nederlands, Engels of Duits.

Lees verder
19 december 2019

Tax Update Shipping & Offshore - December 2019

In deze vijfde editie van onze Tax Update voor de Shipping & Offshore-sector informeren wij u over nationale en internationale ontwikkelingen, uiteenlopende jurisprudentie, wetsvoorstellen en praktijkervaringen, die actueel en relevant zijn voor de sector.

Lees verder
19 december 2019

Belgium-Holland Desk Newsletter | December 2019

De België-Holland nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op het fiscaal gebied in Nederland en België.

Lees verder
19 december 2019

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – december 2019

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf is de digitale nieuwsbrief van Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.

Lees verder
19 december 2019

Nederlandse douane gaat meer controleren op douanewaarde en e-commerce, en op indeling bepaalde goederen uit Verenigde Staten

Op 17 december 2019 heeft de Nederlandse douane aangekondigd de komende tijd meer te gaan controleren op de douanewaarde en de indeling van goederen (de gebruikte goederencode). Daarnaast zal de Douane extra aandacht besteden aan aanvullende rechten geheven bij de invoer van bepaalde producten afkomstig uit de Verenigde Staten.

Lees verder
19 december 2019

NieuwsFlits WOZ, lokale belastingen en milieuheffingen – december 2019

De NieuwsFlits WOZ, lokale belastingen en milieuheffingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt in beginsel driemaal per jaar. Hierbij presenteren wij u de editie van december 2019.

Lees verder
19 december 2019

Tax accounting considerations - 2020 Tax Plan

On December 17, 2019, the 2020 Tax Plan package has been accepted by the Dutch Senate and therefore substantively enacted under IFRS.

Many of the proposed measures will take effect on January 1, 2020 or as from the financial year that starts on or after January 1, 2020.

Lees verder
© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.