Nieuws

25 januari 2021

Pro Memorie 2021

De belastingtarieven en premies voor 2021 vindt u overzichtelijk samengevat in de nieuwe Pro Memorie.

Lees verder
22 januari 2021

Verruiming coronasteun in verband met verlenging lockdown (januari 2021)

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet bij Kamerbrief laten weten het bestaande steun- en herstelpakket voor banen en economie opnieuw te verruimen.

Lees verder
21 januari 2021

NL-Africa Tax Desk newsletter – first edition

We are excited to welcome you to this first edition of our NL-Africa Tax Desk newsletter. In 2020 African governments’ tax policies have been subject to a lot of changes impacted by the BEPS action points, the COVID-19 crisis and developments on the energy markets. Although the African continent is diverse, there are typical challenges in staying compliant with local tax obligations that MNEs and investors face when investing and developing business activities in Africa. Managing your business’ tax position in Africa is not a ‘one-off’ exercise and requires continuous monitoring of the latest tax developments. The aim of this newsletter is to give you an easy-to-read overview of these updates on the African tax landscape.

Lees verder
20 januari 2021

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Het kabinet werkt in dit wetsvoorstel drie van de gemaakte afspraken uit het Pensioenakkoord uit: meer keuzevrijheid bij de aanwending van pensioen (bedrag ineens), meer keuzemogelijkheden voor eerder uittreden (versoepeling van de RVU-heffing) en meer fiscale ruimte om verlof te sparen voor vervroegd uittreden (verlofsparen)

Lees verder
19 januari 2021

KPMG Belgium-Holland Desk Newsletter | Januari 2021

De KPMG Belgium-Holland Desk nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op het fiscaal gebied in Nederland en België.

Lees verder
19 januari 2021

Nieuw besluit over vaste inrichting btw

Het besluit omvat onder meer de vastlegging van het Nederlandse beleid aangaande het begrip ‘vaste inrichting’ en de btw-behandeling van prestaties tussen een hoofdhuis en een vaste inrichting.

Lees verder
12 januari 2021

Laatste btw-aangifte over 2020: correcties op grond van Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting en privégebruik auto

Ons memorandum met stroomschema geeft een up-to-date beschrijving over de werking van de correctie op de btw-aftrek bij personeelsverstrekkingen, relatiegeschenken en giften. Tevens beschrijven wij de werking van de btw-correctie privégebruik auto.

Lees verder
12 januari 2021

OECD Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic

Lees verder
28 december 2020

Betaal ik erfbelasting over mijn geërfde schilderij?

Stel, u erft een bijzonder schilderij (of ander kunstobject) van een dierbaar familielid of een verre kennis. Wordt het object meegenomen in uw belastbare inkomsten en hoe zit het met erfbelasting? 

Lees verder
24 december 2020

Update vaste reiskostenvergoedingen en vaste lunchvergoedingen vanaf 1 januari 2021

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis was een goedkeuring opgenomen voor het jaar 2020 ten aanzien van vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen. Wij informeren u over de laatste stand van zaken.

Lees verder
22 december 2020

Tweede openstelling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Wij gaan nader in op de TVL-regeling, waarbij de nadruk ligt op de TVL onder de tweede openstelling omdat de inhoudelijke uitwerking hiervan (grotendeels) op 24 november 2020 is gepubliceerd.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.