Nieuws

11 juni 2021

De blijvende nalatenschap van ondernemersfamilies

Wat de meeste familiebedrijven en hun eigenaren bindt, gaat verder dan een gedeelde achternaam en gezamenlijk aandelenbezit. De belangrijkste verbindende schakel is vaak minder concreet maar vormt wel de essentie van wat ze gemeen hebben: een familienalatenschap die net zo uniek is als de familie zelf. In dit afsluitende blog uit onze serie hou ik een pleidooi voor het koesteren van deze nalatenschappen.

 

 

Lees verder
11 juni 2021

FS Tax Newsletter | June 2021

This is our third FS Tax Newsletter for the year, in which we have summarized the most recent tax-related developments of the last two months in the FS sector for you.

Lees verder
10 juni 2021

Voorjaarsbrief en woningcorporaties

Olaf Leurs reageert in zijn column op de Voorjaarsbrief Fiscale moties en toezeggingen 2021 van staatssecretaris Vijlbrief en staatssecretatis Van Huffelen van Financiën. Hierin moedigt hij de Tweede Kamer aan om de fiscaliteit rondom woningcorporaties eens scherp tegen het licht te houden.

Lees verder
10 juni 2021

Niels Boef gekozen als nieuwe voorzitter NOB

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft op haar algemene ledenvergadering Niels Boef als nieuwe voorzitter gekozen. 
Als partner bij KPMG Meijburg & Co is Niels Boef gespecialiseerd in vennootschapsbelasting. Hij is sinds 2016 lid van het algemeen bestuur van de NOB en vanaf 2018 maakt hij onderdeel uit van het dagelijks bestuur.

Lees verder
7 juni 2021

Internetconsultatie wetsvoorstel wijziging aandelenoptieregeling

Als gevolg van het wetsvoorstel wordt het heffingsmoment van de uitoefening van een aandelenoptierecht verschoven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn en er dus liquide middelen voorhanden zijn om de verschuldigde belasting te voldoen.

Lees verder
7 juni 2021

From Russia with love - part 3

Today, the Dutch Government informed Parliament that the Russian government officially gave a notice of termination of the double tax treaty to the Dutch government. Consequently, as of 1 January 2022, there will no longer be a double tax treaty between the Netherlands and Russia.

Lees verder
4 juni 2021

Getting tax data right with compliance by design

Many tax teams spend the bulk of their time dealing with tax data — finding it, correcting it, reconciling it and formatting it for tax reporting and other compliance needs. But processes like these are under rising pressure as tax authorities demand more tax data, in greater detail, and ever closer to real time.

Now, advancing technologies offer tax teams opportunities take a powerful new approach to their tax data. With compliance by design, organizations can ensure their systems and data management solutions deliver tax data that’s right the first time.

Lees verder
3 juni 2021

Waarde creëren met goede governance

Voor het voortbestaan van een familie onderneming op lange termijn is een goede governancestructuur onmisbaar. De crux ligt in het vinden van een juiste en duurzame balans tussen wat goed is voor het bedrijf en wat goed is voor de familie. Het bewaren van goede en harmonieuze familierelaties over meerdere generaties is ingewikkeld, want zelfs in de spreekwoordelijk beste families kan een kleine barstje leiden tot onherstelbare scheuren. 

 

 

Lees verder
1 juni 2021

Wijziging verliesverrekening vennootschapsbelasting per 1 januari 2022, BIK ingetrokken

Op vrijdag 28 mei 2021 heeft het demissionaire kabinet bekendgemaakt dat de wijziging van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2022 in werking kan treden. Ook is aangekondigd dat de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt ingetrokken.

Lees verder
31 mei 2021

NL-Africa Tax Desk newsletter – second edition

This is the second edition of our NL-Africa Tax Desk newsletter. The aim of this newsletter is to give you an easy-to-read overview of the latest tax updates in Africa. As reflected in below overview, the African tax landscape is not evolving in isolation from the global tax environment. The digital tax sphere (with new laws and regulations implemented in - among others - Kenya and Nigeria), continued focus on transfer pricing and implementation of the MLI are just a few of the items impacting global organizations.

Lees verder
28 mei 2021

Steun- en herstelpakket voor banen en economie ook beschikbaar in 3e kwartaal 2021

Het verlengen van het steunpakket houdt onder meer in dat de NOW en de TVL ook in het derde kwartaal van 2021 beschikbaar zullen zijn voor ondernemingen.

Lees verder
27 mei 2021

KPMG Belgium-Holland Desk Newsletter | Mei 2021

De KPMG Belgium-Holland Desk nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op het fiscaal gebied in Nederland en België.

Lees verder

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.