Besluit rechtsherstel box 3

In het besluit wordt de vormgeving en berekening van het box 3-rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant uitgewerkt.

Nieuwsoverzicht (51)

Gevolgen beëindiging overeenkomst met België en Duitsland voor grensarbeiders

8 april 2022
Tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland zijn overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die door coronamaatregelen vanuit hun woonland (thuis)werk...
Lees verder

Ministerie verandert standpunt over ontslagvergoedingen aan grensarbeiders

14 februari 2022
Het ministerie van Financiën heeft nieuw beleid uitgevaardigd over de toewijzing van het heffingsrecht over ontslagvergoedingen van grensarbeiders.
Lees verder

Verlenging grensarbeidersregeling - sociale zekerheid

21 december 2021
Tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland zijn overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grenswerkers die door COVID-19-reisrestricties vanuit hun woonl...
Lees verder

Stand van zaken coronamaatregelen grenswerkers

3 december 2021
Tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland zijn overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die door coronamaatregelen vanuit hun woonland (thuis) wer...
Lees verder

Uitspraak Hoge Raad over het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

15 november 2021
Op 12 november 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de Meijburgprocedure over de vraag of netto-aandelenbonussen kunnen kwalificeren als eindheffingsbestanddeel voor de werkkostenregeling.
Lees verder

Prinsjesdag 2021: wijzigingen voor de loonheffingen

23 september 2021
In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen.
Lees verder

Nieuwe onbelaste thuiswerkvergoeding per 1 januari 2022

22 september 2021
Gisteren heeft het demissionaire kabinet bij de wetsvoorstellen van Prinsjesdag een nieuwe vergoeding voor thuiswerken geïntroduceerd. Er was al aangekondigd dat er een regeling zou komen, maar het vo...
Lees verder

Verlenging overeenkomst BE/DE grensarbeiders en verlenging goedkeuring vaste reiskostenvergoeding

2 juli 2021
Tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland zijn overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die door coronamaatregelen vanuit hun woonland (thuis) wer...
Lees verder

Internetconsultatie wetsvoorstel wijziging aandelenoptieregeling

7 juni 2021
Als gevolg van het wetsvoorstel wordt het heffingsmoment van de uitoefening van een aandelenoptierecht verschoven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandele...
Lees verder

UPDATE: Stand van zaken over het wetsvoorstel 'werken waar je wil'

11 mei 2021
Zoals beloofd houden wij u op de hoogte van de fiscale ontwikkelingen als gevolg van het thuiswerken. Recent is er ook een update verschenen over de stand van zaken over het wetsvoorstel ‘werken waar ...
Lees verder

Verlenging van de goedkeuring ten aanzien van vaste reiskostenvergoedingen

19 maart 2021
De maatregel met betrekking tot het ongewijzigd doorbetalen van de onbelaste vaste reiskostenvergoeding wordt verlengd tot 1 juli 2021 (was: 1 april 2021). Dit is aangekondigd in de Kamerbrief van 24 ...
Lees verder

Nieuw standpunt Belastingdienst inzake vergoeding kosten internetverbinding

19 maart 2021
De Belastingdienst nam tot voor kort het standpunt in dat de gerichte vrijstelling alleen gebruikt kon worden indien de werkgever de volledige kosten van de noodzakelijke internetverbinding betaa...
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.