Annual adjustment of salary criterion for highly skilled migrants 2023

The gross monthly salaries that apply as of January 1, 2023 have been published. For the coming year, the salary criterion will be increased by 3.47%.

Annual adjustment of salary criterion for highly skilled migrants 2023

Nieuwsoverzicht (58)

Jaarlijkse wijziging salariscriterium voor kennismigranten 2023

1 december 2022
De per 1 januari 2023 geldende brutomaandbedragen zijn bekend. Voor komend jaar geldt dat de normbedragen met 3,47% worden verhoogd.
Lees verder

Vergoedingen vanuit het internationaal perspectief

29 november 2022
Hoe zet je arbeidsvoorwaarden in voor een nog grotere betrokkenheid van de werknemer? Hoe incorporeer je ESG in je arbeidsvoorwaarden en realiseer je tegelijk een kostenbesparing? Ons global KPMG ...
Lees verder

EU No Impact policy for social security extended until June 30, 2023

16 november 2022
Given the current situation where cross-border workers are still working from home of a permanent basis, the end of the No Impact policy could affect many employers and employees.
Lees verder

Werkgevers en werknemers hebben te maken met gestegen (energie)kosten: hoe kom je elkaar tegemoet?

14 november 2022
Financiële zorgen hebben veel impact op de (mentale) gezondheid van werknemers. Dat leidt uiteindelijk tot meer kans op ziekteverzuim en langdurig uitval van werknemers. Een tegenvaller op de al krapp ...
Lees verder

Prinsjesdag 2022: wijzigingen voor de loonheffingen en arbeidsmarktontwikkelingen

21 september 2022
In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen en op arbeidsmarktontwikkelingen.
Lees verder

Het Belastingplan 2023 op twee pagina’s

20 september 2022
Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2023 voor u op twee pagina’s gezet.
Lees verder

Fiscale maatregelen voor 2023

20 september 2022
In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.
Lees verder

Gevolgen beëindiging overeenkomst met België en Duitsland voor grensarbeiders

8 april 2022
Tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland zijn overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die door coronamaatregelen vanuit hun woonland (thuis)werk ...
Lees verder

Ministerie verandert standpunt over ontslagvergoedingen aan grensarbeiders

14 februari 2022
Het ministerie van Financiën heeft nieuw beleid uitgevaardigd over de toewijzing van het heffingsrecht over ontslagvergoedingen van grensarbeiders.
Lees verder

Verlenging grensarbeidersregeling - sociale zekerheid

21 december 2021
Tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland zijn overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grenswerkers die door COVID-19-reisrestricties vanuit hun woonl ...
Lees verder

Stand van zaken coronamaatregelen grenswerkers

3 december 2021
Tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland zijn overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die door coronamaatregelen vanuit hun woonland (thuis) wer ...
Lees verder

Uitspraak Hoge Raad over het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

15 november 2021
Op 12 november 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de Meijburgprocedure over de vraag of netto-aandelenbonussen kunnen kwalificeren als eindheffingsbestanddeel voor de werkkostenregeling.
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.