De ongelijkheid in rente tussen bilaterale APA’s en onderlinge overlegprocedures (MAP’s)

Bij de aanpassing van de winsten komt ook vaak belasting- en invorderingsrente om de hoek kijken. Verschillen in de nationale regelingen inzake rente van de betrokken staten kunnen leiden tot een aanzienlijke rentelast gedurende de onderlinge overlegprocedure en/of de periode van het afsluiten van BAPA’s.

Lees verder

Nieuwsoverzicht (2)

Leidraad Mandatory Disclosure Rules (DAC6) 2023 gepubliceerd

9 mei 2023
De Leidraad kent onder meer een aantal inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van de eerdere versie.
Lees verder

New Dutch Transfer Pricing Decree

1 juli 2022
The new Dutch Transfer Pricing Decree was published on July 1, 2022.  The new decree focuses on recent developments that have resulted in changes to the OECD Transfer Pricing Guidelines but also ...
Lees verder

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.