Besluit rechtsherstel box 3

In het besluit wordt de vormgeving en berekening van het box 3-rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant uitgewerkt.

Nieuwsoverzicht (44)

Laatste btw-aangifte over 2018: correcties op grond van Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting en privégebruik auto

21 december 2018
In de laatste btw-aangifte over 2018 moet u correcties op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (‘BUA’) en het privégebruik auto verwerken.
Lees verder

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – december 2018

20 december 2018
Dit is een nieuwe editie van onze digitale nieuwsbrief Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf. Hierin laten wij in begrijpelijke taal een aantal fiscale zaken de revue passeren die van belang z...
Lees verder

Start internetconsultatie implementatie Mandatory-disclosurerichtlijn (DAC6)

19 december 2018
Op 25 juni 2018 is de EU‑richtlijn inzake ‘mandatory disclosure’ (Richtlijn (EU) 2018/822, ‘DAC6’) in werking getreden.
Lees verder

NieuwsFlits Lokale belastingen en WOZ – december 2018

14 december 2018
De nieuwsbrief Lokale belastingen en WOZ besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak op het gebied van lokale belastingen en WOZ en verschijnt in beginsel driemaal per jaar. ...
Lees verder

Brexit: bedrijven nog steeds afwachtend, maar de klok tikt door…

12 december 2018
Vorige week vond het NBCC Brexit Forum plaats bij KPMG Meijburg & Co in Amstelveen. NBCC, de Netherlands British Chamber of Commerce, organiseerde dit seminar samen met KPMG en KPMG Meijburg &...
Lees verder

Belangrijk arrest Hoge Raad over kosten in verband met de aan- of verkoop van een deelneming

12 december 2018
Voor de vennootschapsbelasting zijn kosten die verband houden met de aan- of verkoop van een deelneming die onder de deelnemingsvrijstelling valt niet aftrekbaar.
Lees verder

Jaarlijkse wijziging salariscriterium voor kennismigranten en legesbedragen 2019

10 december 2018
Het salariscriterium voor kennismigranten is opgenomen in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen.
Lees verder

Btw-ontwikkelingen in de zorgsector

6 december 2018
Btw-heffing bij samenwerking binnen de zorg is een veelbesproken onderwerp. Terugkerend thema is of de onderlinge prestaties binnen de samenwerking zijn onderworpen aan btw-heffing.
Lees verder

VAT exemption on individual investment management where funds are pooled

5 december 2018
On November 8, 2018, the groundbreaking judgment that the Court of Appeal in Amsterdam had rendered on the VAT exemption for the management of special investment funds (SIFs), was published....
Lees verder

FS Tax Newsletter Issue 36 | December 2018

5 december 2018
It is nearly the end of the year and you are probably at your busiest as things have to be finished up before December 31, goals have to be set for next year and the Christmas holiday is quickly appro...
Lees verder

Wijziging btw-nultarief zeeschepen per 1 januari 2019: nadere regels bekend

23 november 2018
De wijziging van het btw-nultarief voor de levering en bevoorrading van zeeschepen en het verrichten van diensten aan zeeschepen was reeds aangekondigd in het Belastingplan 2018 en stond oorspronkelij...
Lees verder

Staatssecretaris schetst hoofdlijnen vernieuwde rulingpraktijk – strengere eisen rulings met internationaal karakter

23 november 2018
Op 22 november 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van de herziening van de rulingpraktijk geschetst.
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.