Annual adjustment of salary criterion for highly skilled migrants 2023

The gross monthly salaries that apply as of January 1, 2023 have been published. For the coming year, the salary criterion will be increased by 3.47%.

Annual adjustment of salary criterion for highly skilled migrants 2023

Nieuwsoverzicht (50)

Hoge Raad houdt vast aan strikte uitleg werkelijk gebruik voor btw-aftrekrecht

11 november 2022
Deze zaak is relevant voor financiële instellingen, maar ook voor andere belastingplichtigen die btw-belaste en btw-vrijgestelde prestaties verrichten.
Lees verder

CESOP: vanaf 2024 grensoverschrijdende betalingen rapporteren voor de btw; wetsvoorstel ingediend

26 oktober 2022
In het wetsvoorstel dat op 24 oktober 2022 bij de Tweede Kamer is ingediend is de Europese regelgeving nagenoeg integraal overgenomen.
Lees verder

FS Tax Newsletter | September 2022

7 september 2022
Now that we are heading into autumn, we would like to update you on the developments that took place during the spring and summer of 2022.
Lees verder

Wijziging besluit over vaste inrichting btw

6 juli 2022
Door deze wijziging kan grensoverschrijdende dienstverlening binnen een rechtspersoon aan btw worden onderworpen wanneer deze rechtspersoon in een land onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid btw. ...
Lees verder

Nieuw besluit assurantiebelasting

24 mei 2022
In het besluit zijn een aantal wijzigingen opgenomen, waarbij voornamelijk twee punten ten aanzien van de transportvrijstelling opvallen.
Lees verder

Groepsvennootschap is geen vaste inrichting voor de btw, maar HvJ zet deur toch op een kier

11 april 2022
Het HvJ geeft meer handvatten over de omstandigheden waarin personeel en technische middelen van een zelfstandige rechtspersoon kunnen leiden tot een afzonderlijke vaste inrichting.
Lees verder

EU sanctions against Russia

10 maart 2022
The European Union (EU) has announced significant new sanctions and export control regulations related to Russia. To comply with the new regulations, action may be required.
Lees verder

A-G Hoge Raad wijst btw-aftrek conform werkelijk gebruik bij bank af

6 december 2021
Deze zaak is relevant voor financiële instellingen, maar ook voor andere belastingplichtigen die met btw belaste en van btw vrijgestelde prestaties verrichten, zoals partijen in de publieke sector, he ...
Lees verder

Rapport Commissie doorstroomvennootschappen

26 november 2021
Het rapport bevat een vijftiental aanbevelingen, onderverdeeld in zes fiscale en negen niet-fiscale beleidsopties. Tegelijkertijd heeft de staatssecretaris van Financiën een kabinetsreactie naar aanle ...
Lees verder

Aanpassing btw-besluit: ruimere toepassing vrijstelling vermogensbeheer

3 november 2021
Op 2 november 2021 is het geactualiseerde Besluit bijzonder overheidstoezicht van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd. Actualisering van het oorspronkelijke besluit was nodig vanwege jurisp ...
Lees verder

Fiscaliteit in de jaarrekening van woningcorporaties

6 oktober 2021
De belastingdruk van woningcorporaties is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dat de sector zich hierover zorgen maakt, komt terug in meerdere jaarverslagen van grote woningcorporaties. In jaarverslag ...
Lees verder

FS Tax Newsletter | August 2021

24 augustus 2021
This is our fourth FS Tax Newsletter for the year, in which we summarize the tax-related developments of the last two months in the FS sector for you.
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.