Fiscale maatregelen voor 2024

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.

Lees verder

Nieuws

Nieuwsoverzicht (758)

Overgangswetgeving grensoverschrijdend herstructureren

25 april 2023
Op 24 april 2023 heeft de minister voor Rechtsbescherming (de “Minister”) de Nota naar aanleiding van het Verslag en een Nota van Wijziging inzake het wetvoorstel Wet implementatie richtlijn grensover ...

Publicatie kennisgroepstandpunten Belastingdienst

18 april 2023
Op 30 maart 2023 heeft de Belastingdienst een belangrijke stap richting meer transparantie gezet door de standpunten van zijn kennisgroepen online te publiceren.

Transfer pricing-zaken voor de rechter: tackling your transfer pricing dispute

11 april 2023
De recente KPMG Tax Controversy Survey liet zien dat transfer pricing-discussies trending zijn. Nederland volgt deze trend en dus zien we ook hier steeds meer discussies over de gehanteerde verrekenpr ...

EU Commissie: thuiswerker mag ook na 1 juli 2023 tot maximaal 49% thuiswerken zonder gevolgen voor de sociale zekerheidspositie

5 april 2023
De Europese Commissie heeft in een recente bijeenkomst overeenstemming bereikt dat indien minder dan 50% wordt (thuis)gewerkt in het woonland, de sociale zekerheid van het land waar de werkgever is ge ...

Tax Update Shipping & Offshore - April 2023

5 april 2023
This is the second Tax Update for the Shipping & Offshore sector for 2023.

Geüpdatete ESG Tax Tracker - ESG-gerelateerde belastingen, subsidies en incentives – wat gebeurt er wereldwijd?

5 april 2023
De KPMG ESG Tax Tracker geeft u inzicht in wat er in de wereld gebeurt op het gebied van ESG-gerelateerde belastingen, subsidies en incentives. De fiscale ESG wet- en regelgeving verandert snel. Werel ...

Nieuwsbrief WOZ en gemeentelijke heffingen – Maart 2023

31 maart 2023
De nieuwsbrief WOZ en gemeentelijke heffingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt twee keer per jaar. Hierbij presenteren wij u de eerste editie van 2023.

Invloed WKO installatie en zonnepanelen op fiscale beleggingsinstelling

31 maart 2023
Vandaag, 30 maart, zijn op de website van de Belastingdienst kennisgroepstandpunten gedeeld waaruit blijkt hoe de Belastingdienst denkt over bepaalde fiscale vraagstukken. Voor een fiscale beleggingsi ...

Wanneer heeft een coöperatie een “in aandelen verdeeld kapitaal” voor de overdrachtsbelasting?

31 maart 2023
Vandaag, 30 maart, zijn op de website van de Belastingdienst kennisgroepstandpunten gedeeld waaruit blijkt hoe de Belastingdienst denkt over bepaalde fiscale vraagstukken. Voor de overdrachtsbelasting ...

NL-Africa Tax Newsletter – March 2023

30 maart 2023
The aim of this newsletter is to give you an easy-to-read overview of the latest tax updates in Africa.

Hoge Raad: maaltijdbezorgers Deliveroo waren werknemers

27 maart 2023
De maaltijdbezorgers van Deliveroo waren werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld, in lijn met de eerdere uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam en de conclusi ...

Survey: Navigating the global tax disputes landscape

27 maart 2023
KPMG heeft een wereldwijde survey gedaan naar ontwikkelingen en trends op het gebied van Tax Controversy. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven een aanzienlijke toename zien van belastingcontroles en ...

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.