Nieuws

15 april 2020

Coronaspoedwet (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid)

De Eerste Kamer heeft op 21 april 2020 ingestemd met het voorstel van wet waarin tijdelijk afwijkende regelingen mogelijk worden gemaakt met betrekking tot o.a. het houden van algemene vergaderingen van bepaalde Nederlandse rechtspersonen, het verlengen van de termijnen die gelden voor het opstellen van jaarrekeningen en het passeren van notariële akten op afstand.

Lees verder
15 april 2020

Samenvatting rapport Adviescommissie belastingheffing van multinationals

De Commissie diende een advies uit te brengen over maatregelen om de belastingheffing over winsten van multinationals eerlijker te maken, waarbij tegelijkertijd Nederland aantrekkelijk zou blijven voor Nederlandse hoofdkantoren.

Lees verder
14 april 2020

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De uitrol van NOW Is een indrukwekkende prestatie van de Nederlandse overheid. Het in elkaar zetten van de regeling en inrichten van het aanvraagproces is in record tempo gerealiseerd, maar met het gevolg dat het een erg ruwe regeling is die nagenoeg geen rekening houdt met de specifieke omstandigheden van bepaalde branches of bedrijven.

Lees verder
3 april 2020

Uitbreiding en verdere versoepeling uitstel van betaling voor ondernemers

Naast de omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting gaat het tijdelijke uitstelbeleid nu gelden voor de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), douanerechten, accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Lees verder
3 april 2020

COVID-19 en Inleners- en ketenaansprakelijkheid in de Zorg

Zorginstellingen die werkzaamheden uitbesteden en personeel inlenen doen er goed aan zich te realiseren dat hieraan (financiële) risico’s kunnen kleven. Bekijk onze factsheet voor meer informatie over: inleners- en ketenaansprakelijkheid in de Zorg.

Lees verder
1 april 2020

Nieuwe prejudiciële vraag over begrip 'vaste inrichting' voor btw

Op 20 december 2019 heeft het Oostenrijkse Bundesfinanzgericht een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over het begrip ‘vaste inrichting’ in de zaak Titanium Ltd (C-931/19). Deze zaak is relevant voor vastgoedverhuurders, maar potentieel ook voor alle ondernemers met activiteiten in het buitenland vanwege de mogelijke nadere uitleg van het EU begrip vaste inrichting.

Lees verder
1 april 2020

Voorwaarden ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’ (NOW) bekendgemaakt

De regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten bij een omzetdaling van 20% of meer door de coronacrisis. 

Lees verder
30 maart 2020

Nieuwsbrief WOZ, lokale belastingen en milieuheffingen – maart 2020

De Nieuwsbrief WOZ, lokale belastingen en milieuheffingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt in beginsel driemaal per jaar. Hierbij presenteren wij u de editie van maart 2020.

Lees verder
30 maart 2020

Werkelijk gebruik btw-aftrek toegestaan bij bank

Op 27 maart 2020 heeft Hof Den Bosch een belangwekkende uitspraak gedaan over btw-aftrek in een zaak van een financiële instelling. Het hof oordeelt dat de ‘werkelijkgebruikmethodiek’ van de bank voldoende aannemelijk is gemaakt.

Lees verder
26 maart 2020

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – maart 2020

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf is de digitale nieuwsbrief van Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.

Lees verder
26 maart 2020

Samen tegen het coronavirus - fiscaal verstandig schenken

In deze bijzonder uitdagende tijden worden we geconfronteerd met angst en onzekerheden over de impact van het Coronavirus. Wereldwijd zijn inmiddels verschillende initiatieven gestart in de strijd tegen het virus. Van grote inzamelingsacties tot meer kleinschalige initiatieven, zoals donaties aan de voedselbank. Wellicht heeft u zelf inmiddels al uw steentje bijgedragen of overweegt u om dit te doen maar weet u nog niet op welke manier: in privé of via een (eigen) instelling? Het laatste waar u mee bezig zult zijn, zijn de mogelijke fiscale gevolgen die hieraan verbonden zijn. Maar wist u dat ook ‘goede bedoelingen’ fiscale gevolgen kunnen hebben? 

Lees verder
26 maart 2020

Douanemaatregelen naar aanleiding van het coronavirus (COVID-19)

De Nederlandse douane heeft een pakket maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Deze maatregelen zijn bedoeld om diegenen te ondersteunen die tijdelijk moeilijkheden ondervinden bij het voldoen aan hun betalingsverplichtingen op grond van douane- en accijnsregelgeving en die mogelijk niet kunnen voldoen aan de termijnen en formaliteiten die hierin zijn vastgelegd.

Lees verder

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.