Annual adjustment of salary criterion for highly skilled migrants 2023

The gross monthly salaries that apply as of January 1, 2023 have been published. For the coming year, the salary criterion will be increased by 3.47%.

Annual adjustment of salary criterion for highly skilled migrants 2023

Nieuwsoverzicht (120)

Eindejaarstips 2022

17 november 2022
De Eindejaarstips bevatten fiscale aandachtspunten, ideeën, waarschuwingen en suggesties om dit jaar goed af te sluiten en 2023 goed te beginnen.
Lees verder

CJEU annuls Commission decision on Luxembourg transfer pricing ruling

14 november 2022
The decision of the Court of Justice of the European Union brings key clarifications with regard to the choice of a reference system in transfer pricing State aid reviews.
Lees verder

Tijdelijke solidariteitsbijdrage fossiele sector

3 november 2022
Naar verwachting treft de solidariteitsheffing slechts een beperkt aantal bedrijven (circa veertig). Het gaat daarbij om bedrijven die zich bezighouden met het winnen of raffineren van olie en gas.
Lees verder

Besluit Hybridemismatches geactualiseerd; geen dubbele heffing meer in cost-plussituaties

3 november 2022
Doel en strekking van de antimisbruikmaatregelen worden hiermee recht gedaan.
Lees verder

Internet consultation on legislative proposal to implement Pillar 2 in the Netherlands

25 oktober 2022
The legislative proposal aligns with the proposed EU Directive; in this respect, it is largely similar to the OECD Global Anti-Base Erosion (‘GloBE’) Model Rules.
Lees verder

Het Belastingplan 2023 op twee pagina’s

20 september 2022
Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2023 voor u op twee pagina’s gezet.
Lees verder

Fiscale maatregelen voor 2023

20 september 2022
In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.
Lees verder

Kamerbrief samenvatting internetconsultatie en vervolgtraject versterking aanpak dividendstripping

19 juli 2022
In de praktijk wordt voor forse bedragen dividendbelasting ontgaan via diverse vormen van dividendstripping, die de Belastingdienst met de huidige wettelijke instrumenten niet goed kan bestrijden.
Lees verder

Hoge Raad verduidelijkt renteaftrekbeperking artikel 10a Wet Vpb 1969 in acquisitiestructuren

18 juli 2022
De Hoge Raad beantwoordt vooral enkele openstaande vragen over artikel 10a van de Wet Vpb 1969, zoals de vraag wanneer sprake is van een zogenoemde ‘(onzakelijke) omleiding binnen concern’.
Lees verder

Besluit winstallocatie vaste inrichtingen 2022

11 juli 2022
De belangrijkste wijzigingen zijn het verwerken van de resultaten van het BEPS-project van de OESO en de in 2012 in de Wet op de vennootschapsbelasting geïntroduceerde objectvrijstelling.
Lees verder

Verrekenprijsbesluit 2022

5 juli 2022
De aanpassingen in het Besluit zijn vooral een reactie op de aanpassingen van de OESO-richtlijnen over financiële transacties, dienstverlening in concernverband en verschenen OESO-publicaties over de ...
Lees verder

Country-by-Country Reporting: landenoverzicht notificatieverplichtingen

3 juni 2022
Meijburg & Co heeft het Engelstalige overzicht geactualiseerd van de CbCR-notificatieverplichtingen voor alle landen die (momenteel) met ingang van 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 defin ...
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.