Fiscale maatregelen voor 2024

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.

Lees verder

Nieuwsoverzicht (152)

Europese Commissie publiceert voorstel voor richtlijn om misbruik van “shell” entiteiten aan te pakken

28 december 2021
Op 22 december 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een richtlijn gericht op de aanpak van “shell entities and arrangements” voor belastingdoeleinden.

Tax Update Shipping & Offshore - December 2021

27 december 2021
Dit is de laatste editie van onze  Tax Update voor de Shipping & Offshore sector van 2021. Wij houden u graag op de hoogte van nationale en internationale ontwikkelingen, uiteenlopende jurisprude ...

Hoge Raad zet huidige Box 3-heffing opzij

24 december 2021
Het arrest raakt de jaren vanaf 2017 en heeft mogelijk gevolgen voor vele duizenden belastingplichtigen.

European Commission’s response to the OECD Pillar 2 model rules

23 december 2021
On December 22, 2021, the European Commission published a proposed EU directive to incorporate Pillar Two into EU law. The rules generally mirror the OECD model rules released on December 20, 2021 but ...

Nieuwsbrief Milieuheffingen – december 2021

23 december 2021
De Nieuwsbrief Milieuheffingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt in beginsel tweemaal per jaar. Hierbij presenteren wij u de editie van december 2021. ...

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – december 2021

22 december 2021
Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf is de digitale nieuwsbrief van Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.

BUA memorandum 2021

22 december 2021
Download ons memorandum met stroomschema om vast te stellen of een BUA-correctie dient plaats te vinden.

Revenues EU ETS and CBAM for the EU?

22 december 2021
On December 22, 2021, the European Commission published its proposal for the next generation of EU own resources. There are from a Tax Sustainability perspective two proposed new resources o ...

Fiscale klimaataspecten coalitieakkoord 2021

21 december 2021
Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord gepresenteerd. Hierin worden plannen en ambities, ook op klimaat- en milieuheffing vlak, voor de komende kabinetsperiode uiteengezet.

KPMG Belgium-Holland Desk Newsletter | December 2021

21 december 2021
De KPMG Belgium-Holland Desk nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op fiscaal gebied in Nederland en Belgi ...

Verlenging grensarbeidersregeling - sociale zekerheid

21 december 2021
Tussen Nederland en België, en Nederland en Duitsland zijn overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grenswerkers die door COVID-19-reisrestricties vanuit hun woonl ...

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.