Jaarlijkse wijziging salariscriterium voor kennismigranten 2023

De per 1 januari 2023 geldende brutomaandbedragen zijn bekend. Voor komend jaar geldt dat de normbedragen met 3,47% worden verhoogd.

Jaarlijkse wijziging salariscriterium voor kennismigranten 2023

Nieuwsoverzicht (8)

HvJ: geen btw-aftrek bij ‘parkeren’ opgehaald kapitaal na mislukte overname deelneming

16 november 2020
Indien de beoogde aankoop van een deelneming door omstandigheden – bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis – niet gerealiseerd kan worden, dan is het raadzaam om de btw-gevolgen nader te onderzoek ...
Lees verder

A-G HvJ: btw-aftrekbeperking bij ‘parkeren’ opgehaald kapitaal in afwachting van nieuwe investering

18 mei 2020
Als gevolg van de coronacrisis kan het on hold zetten van een investering en het aanhouden van het daarvoor bestemde kapitaal vaker voorkomen. Indien het kapitaal wordt aangehouden in afwachting van e ...
Lees verder

Brexit: never ending story - Part 13

18 november 2019
Het Verenigd Koninkrijk (VK) publiceerde op 15 november een lijst met landen waarmee het handelsakkoorden heeft gesloten.
Lees verder

Wetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen: is driemaal scheepsrecht?

14 maart 2019
Op 21 februari 2019 is het consultatiedocument van het wetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen verschenen (‘wetsvoorstel’).
Lees verder

Assurantiebelasting: beslissing HvJ over de plaats van risico

24 januari 2019
Op 17 januari 2019 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) uitspraak gedaan in een zaak over de plaats van risico voor de assurantiebelasting (zaak nr. C-74/18). De zaak betrof verzekeringspolissen ...
Lees verder

Belangrijk arrest Hoge Raad over kosten in verband met de aan- of verkoop van een deelneming

12 december 2018
Voor de vennootschapsbelasting zijn kosten die verband houden met de aan- of verkoop van een deelneming die onder de deelnemingsvrijstelling valt niet aftrekbaar.
Lees verder

HvJ: oogmerk van een aandelenverkoop kan het btw-aftrekrecht beperken

9 november 2018
Op 8 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) uitspraak gedaan in de zaak C&D Foods (C-502/17).
Lees verder

HvJ: btw-aftrek ook toegestaan bij mislukte overname

18 oktober 2018
Op 17 oktober 2018 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) uitspraak gedaan in de zaak Ryanair (C-249/17).
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.