Annual adjustment of salary criterion for highly skilled migrants 2023

The gross monthly salaries that apply as of January 1, 2023 have been published. For the coming year, the salary criterion will be increased by 3.47%.

Annual adjustment of salary criterion for highly skilled migrants 2023

Nieuwsoverzicht (43)

CJEU annuls Commission decision on Luxembourg transfer pricing ruling

14 november 2022
The decision of the Court of Justice of the European Union brings key clarifications with regard to the choice of a reference system in transfer pricing State aid reviews.
Lees verder

Besluit winstallocatie vaste inrichtingen 2022

11 juli 2022
De belangrijkste wijzigingen zijn het verwerken van de resultaten van het BEPS-project van de OESO en de in 2012 in de Wet op de vennootschapsbelasting geïntroduceerde objectvrijstelling.
Lees verder

Verrekenprijsbesluit 2022

5 juli 2022
De aanpassingen in het Besluit zijn vooral een reactie op de aanpassingen van de OESO-richtlijnen over financiële transacties, dienstverlening in concernverband en verschenen OESO-publicaties over de ...
Lees verder

New Dutch Transfer Pricing Decree

1 juli 2022
The new Dutch Transfer Pricing Decree was published on July 1, 2022.  The new decree focuses on recent developments that have resulted in changes to the OECD Transfer Pricing Guidelines but also ...
Lees verder

Country-by-Country Reporting: landenoverzicht notificatieverplichtingen

3 juni 2022
Meijburg & Co heeft het Engelstalige overzicht geactualiseerd van de CbCR-notificatieverplichtingen voor alle landen die (momenteel) met ingang van 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 defin ...
Lees verder

Groepsvennootschap is geen vaste inrichting voor de btw, maar HvJ zet deur toch op een kier

11 april 2022
Het HvJ geeft meer handvatten over de omstandigheden waarin personeel en technische middelen van een zelfstandige rechtspersoon kunnen leiden tot een afzonderlijke vaste inrichting.
Lees verder

Good Practices Fiscale beheersing: hoe nu verder?

13 januari 2022
In het webinar van 13 januari jl. lichtten de Belastingdienst en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs de achtergrond van de Good Practices Fiscale beheersing verder toe.
Lees verder

Good Practices Fiscale beheersing

17 december 2021
Praktijkvoorbeelden om een globaal beeld te geven van hoe een organisatie kan omgaan met verschillende elementen van het Tax Control Framework (TCF).
Lees verder

Year end 2021 tax accounting considerations

12 november 2021
Nu het einde van het jaar snel nadert, zullen veel organisaties binnenkort beginnen met het opstellen van hun jaarrekening. Het aangekondigde Belastingplan 2022 kan een aanzienlijke impact hebben op d ...
Lees verder

Zonder eigen personeel geen vaste inrichting voor btw bij verhuur

22 juni 2021
Op 3 juni 2021 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) arrest gewezen in de zaak Titanium Ltd (zaak C-931/19). Het HvJ oordeelt dat een buitenlandse ondernemer die geen eigen personeel ter plaatse ...
Lees verder

Mismatches bij onzakelijke verrekenprijzen aangepakt

5 maart 2021
Op 4 maart 2021 is door de staatssecretaris van Financiën een publieke internetconsultatie gestart over een wetsvoorstel om mismatches bij toepassing van het zakelijkheidsbeginsel tegen te gaan. Het w ...
Lees verder

Nieuw besluit over vaste inrichting btw

14 januari 2021
Het besluit omvat onder meer de vastlegging van het Nederlandse beleid aangaande het begrip ‘vaste inrichting’ en de btw-behandeling van prestaties tussen een hoofdhuis en een vaste inrichting.
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.