Fiscale maatregelen voor 2024

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.

Lees verder

Nieuws

Nieuwsoverzicht (763)

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pillar 2) bij Tweede Kamer ingediend

2 juni 2023
Nederland is hiermee het eerste EU-land dat een wetsvoorstel heeft ingediend om de Richtlijn (EU) 2022/523 van 14 december 2022 in de nationale wetgeving te implementeren.

België-Nederland Nieuwsbrief | Mei 2023

31 mei 2023
De België-Nederland Nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op fiscaal gebied in Nederland en België.

NL-Africa Tax Newsletter – May 2023

30 mei 2023
The aim of this newsletter is to give you an easy-to-read overview of the latest tax updates in Africa.

Tax Update Shipping & Offshore - May 2023

23 mei 2023
This is the third  Tax Update for the Shipping & Offshore sector for 2023.

EU publieke Country-by-Country Reporting

17 mei 2023
Op 1 december 2021 is de Europese openbare Country-by-Country Reporting- (CbCR-)richtlijn gepubliceerd in het EU Publicatieblad en in werking getreden. Het doel van de richtlijn is het creëren van tra ...

Union Customs Code – Reform

16 mei 2023
On May 17, 2023 the European Commission (EC) published the first draft of the Union Customs Code - Reform (hereafter: New UCC). 

Zorgvrijstelling btw mogelijk beperkt door beoordeling btw-vrijstelling

12 mei 2023
AG Ettema heeft bij een lopende zaak bij de Hoge Raad, aangaande de toepassing van een btw-vrijstelling voor zogenoemde 24 uursdienstverlening door een BV, behorende tot een fiscale eenheid omzetbelas ...

FS Tax Newsletter | May 2023

11 mei 2023
The summer holiday period is fast approaching and as this will be our last FS Tax Newsletter before the summer holidays begin. We would like to update you on the developments we have been monitoring o ...

De ongelijkheid in rente tussen bilaterale APA’s en onderlinge overlegprocedures (MAP’s)

10 mei 2023
Bij de aanpassing van de winsten komt ook vaak belasting- en invorderingsrente om de hoek kijken. Verschillen in de nationale regelingen inzake rente van de betrokken staten kunnen leiden tot een aanz ...

Leidraad Mandatory Disclosure Rules (DAC6) 2023 gepubliceerd

9 mei 2023
De Leidraad kent onder meer een aantal inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van de eerdere versie.

Wijzigingen vbi-regime, afschaffen open cv en herziening kwalificatiebeleid een jaar uitgesteld

9 mei 2023
Gelet op de reacties is het kabinet van plan om de maatregelen per 1 januari 2025 in werking te laten treden.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.