Nieuws

Supreme Court: meal delivery drivers Deliveroo were employees

Deliveroo’s meal delivery drivers were contracted on the basis of an employment contract. That is the opinion of the Supreme Court, in line with the earlier judgment by the Court of Appeals Amsterdam and the conclusion of AG De Bock last summer.

Supreme Court: meal delivery drivers Deliveroo were employees

Nieuwsoverzicht (687)

Hof van Justitie geeft strikte uitleg aan btw-factuurvereisten bij vereenvoudigde ABC-transactie

13 december 2022
Omdat dit arrest aanzienlijke gevolgen voor de praktijk kan hebben, gaan wij nader in op het oordeel van het Hof van Justitie en de impact daarvan voor de praktijk.
Lees verder

EU reaches agreement on Pillar 2

13 december 2022
This is a significant development as the EU is considered a first mover. Other countries are now likely to follow.
Lees verder

VAT in the Digital Age proposal issued to modernize the EU VAT system

9 december 2022
The proposal from the European Commission covers three issues: (1) Digital Reporting Requirements (2) the VAT treatment of the platform economy and (3) changes to e-commerce rules and a ‘single VAT re ...
Lees verder

Hof van Justitie oordeelt over financiële verwevenheid bij Duitse fiscale eenheid btw

8 december 2022
Het oordeel van het Hof van Justitie in deze zaken doet de vraag rijzen of de uitleg die de Hoge Raad aan de financiële verwevenheid geeft, verenigbaar is het met Unierecht.
Lees verder

Interview: Voorkomen is beter dan genezen

6 december 2022
Door tijdig een adviseur bij een belastingcontrole te betrekken, krijg je als onderneming onder meer inzicht in welke vragen van de belastingautoriteit je wel of niet hoeft te beantwoorden, en wat daa ...
Lees verder

Jaarlijkse wijziging salariscriterium voor kennismigranten 2023

1 december 2022
De per 1 januari 2023 geldende brutomaandbedragen zijn bekend. Voor komend jaar geldt dat de normbedragen met 3,47% worden verhoogd.
Lees verder

NL-Africa Tax Desk newsletter – November 2022

30 november 2022
The aim of this newsletter is to give you an easy-to-read overview of the latest tax updates in Africa.
Lees verder

KPMG Belgium-Holland Desk Newsletter | November 2022

29 november 2022
De KPMG Belgium-Holland Desk nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op fiscaal gebied in Nederland en Belgi ...
Lees verder

Vergoedingen vanuit het internationaal perspectief

29 november 2022
Hoe zet je arbeidsvoorwaarden in voor een nog grotere betrokkenheid van de werknemer? Hoe incorporeer je ESG in je arbeidsvoorwaarden en realiseer je tegelijk een kostenbesparing? Ons global KPMG ...
Lees verder

Huwelijkse voorwaarden en bedrijfsopvolging

28 november 2022
Er zijn uiteraard verschillende redenen waarom het raadzaam is om huwelijkse voorwaarden op te stellen. In eerste aanleg wordt veel gedacht aan het privé houden van familievermogen, het beperken van a ...
Lees verder

Goederenrechtelijke kwalificatie drijvend zonnepark

28 november 2022
Onlangs heeft de rechtbank Overijssel een vonnis gewezen naar aanleiding van een geschil tussen een eigenaar van een drijvend zonnepark (eiseres) en de heffingsambtenaar van het gemeenschappelijk bela ...
Lees verder

Het UBO-register mag van het Hof van Justitie niet openbaar toegankelijk zijn voor het publiek

23 november 2022
De minister van Financiën heeft de Kamer van Koophandel gevraagd vanaf 22 november 2022 tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het register meer te verzorgen.
Lees verder

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.