Besluit rechtsherstel box 3

In het besluit wordt de vormgeving en berekening van het box 3-rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant uitgewerkt.

Nieuwsoverzicht (13)

UPDATE: Benchmark Rate Transition (april 2022)

19 april 2022
Since the 1st of January 2022 only a limited amount of GBP and JPY London IBOR’s (“LIBOR”) are published (the so called “synthetic LIBOR’s). The UK’s Financial Conduct Authority has clarified that the...
Lees verder

Investeren in vastgoed en de Wet op het financieel toezicht

28 september 2021
Vastgoed is sinds jaar en dag een belangrijke assetklasse voor investeerders. Veelvuldig adviseren en assisteren wij cliënten bij het (financieel) structureren van investeringen in vastgoed. Fiscalite...
Lees verder

SFDR toepasselijk op AIFM ‘lightfondsen’

1 september 2021
De Europese Commissie heeft bevestigd dat ook beheerders van beleggingsinstellingen, die op de basis van het zogenaamde ‘lightregime’ van artikel 2:66a Wet op het financieel toezicht (“Wft”) als behee...
Lees verder

Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen

20 november 2020
Nieuwe wetgeving op komst voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Vooral voor stichtingen, die vaak een centrale rol spelen in de familie & bedrijf prakti...
Lees verder

Eerste kamer stemt in met wetsvoorstel UBO-register

23 juni 2020
Op 23 juni 2020, heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel inzake de registratie van uiteindelijk belanghebbenden ofwel Ultimate Beneficial Owner (UBO) van Nederlandse vennootschappen en an...
Lees verder

UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekeningen

11 mei 2020
Het wetsvoorstel tot registratie van UBO’s voor trusts en fondsen voor gemene rekening is op 17 april 2020 ter consultatie aangeboden.
Lees verder

Coronaspoedwet (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid)

15 april 2020
De Eerste Kamer heeft op 21 april 2020 ingestemd met het voorstel van wet waarin tijdelijk afwijkende regelingen mogelijk worden gemaakt met betrekking tot o.a. het houden van algemene vergaderingen v...
Lees verder

Brexit: never ending story - Part 13

18 november 2019
Het Verenigd Koninkrijk (VK) publiceerde op 15 november een lijst met landen waarmee het handelsakkoorden heeft gesloten.
Lees verder

Brexit Update: EU verleent uitstel t/m 31 januari 2020

28 oktober 2019
De ontwikkelingen rond Brexit volgen elkaar na lange tijd van stilte erg snel op. Hierbij een update van onze Brexit taskforce, bestaande uit Brexit-specialisten van KPMG Meijburg & Co en KPM...
Lees verder

Hoe effectief is het UBO-register?

19 april 2019
Langverwacht, maar op 4 april 2019 is dan toch het wetsvoorstel inzake de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten gepubliceerd.
Lees verder

Wetsvoorstel invoering UBO-register

8 april 2019
Rechtspersonen en andere juridische entiteiten zijn binnenkort verplicht om hun uiteindelijk belanghebbenden te registreren.
Lees verder

Arresten Europese Hof van Justitie over begrip uiteindelijk gerechtigde in Interest- en royaltyrichtlijn en Moeder-dochterrichtlijn

28 februari 2019
Op 26 februari 2019 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) twee arresten gewezen over het begrip uiteindelijk gerechtigde in de Interest- en royaltyrichtlijn en de Moeder-dochterrichtlijn.
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.