Fiscale klimaataspecten coalitieakkoord 2021

21 december 2021
Sustain

Op 15 december 2021 hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord ’Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ gepresenteerd. Hierin worden de plannen en ambities voor de komende kabinetsperiode uiteengezet. Op het vlak van klimaat- en milieuheffingen staan veel veranderingen op stapel. Hieronder zetten wij enkele maatregelen voor u op een rij.

Klimaat- en milieuheffingen

  • De huidige CO2-heffing industrie ‘aan de marge’ wordt aangescherpt, dit vindt plaats via een aanpassing van het aantal dispensatierechten en het tarief.
  • Per 1 januari 2023 wordt een CO2-minimumprijs voor de industrie ingevoerd.
  • De tariefstructuur van de energiebelasting wordt minder degressief gemaakt door de tarieven in de hogere verbruiksschijven gas en elektriciteit te verhogen.
  • De ODE-tarieven van de 2e en 3e schijf elektriciteit worden per 2023 verlaagd (ten opzichte van de tarieven in het ODE-basispad).
  • Het tarief 1e schijf gas in de energiebelasting wordt in de periode 2023-2028 verhoogd met 5,23 cent/m3.
  • Het tarief 1e schijf elektriciteit in de energiebelasting wordt in de periode 2023‑2028 verlaagd met 5,23 cent/kWh.
  • Het verlaagde tarief in de energiebelasting voor glastuinbouwbedrijven wordt per 1 januari 2025 afgeschaft.
  • In 2030 wordt een MRB Plus (kilometerheffing) ingevoerd met een vlak kilometertarief voor alle personen- en bestelauto’s.
  • De vliegbelasting wordt per 2023 verhoogd.
  • Het budget van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt per 1 januari 2025 structureel met € 30 miljoen verhoogd.

Meer weten?

Neem dan contact op met onze specialisten!

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.