Verlenging grensarbeidersregeling - sociale zekerheid

21 december 2021
PS3

Zoals eerder bericht zijn er tussen Nederland en België, en tussen Nederland en Duitsland, overeenkomsten gesloten met betrekking tot de fiscale gevolgen voor grenswerkers die door COVID-19-reisrestricties vanuit hun woonland (thuis) moeten werken. Met België is onlangs een verlenging tot in ieder geval 31 maart 2022 vastgelegd. Met Duitsland is er tevens overeenstemming over een verlenging tot en met 31 maart 2022, dit zal zo spoedig mogelijk in een overeenkomst worden vastgelegd.

Sociale zekerheid

Op 16 december 2021 heeft de Administratieve Commissie besloten tot verlenging van de goedkeuring voor de sociale zekerheid. Dit betekent dat binnen de EU thuiswerken niet leidt tot een wijziging van de lidstaat waar sociale zekerheidsbijdragen moeten worden betaald. Tot en met 30 juni 2022 zal er dus geen rekening worden gehouden met een gewijzigd arbeidspatroon als gevolg van de Covid-19-pandemie. Vanaf 1 juli 2022 kan het thuiswerken van werknemers die woonachtig zijn in het buitenland impact hebben voor de sociale zekerheidspositie van uw werknemers en daarmee ook voor de verplichtingen voor u als werkgever. 

Contact

Mocht u vragen over dit onderwerp hebben, kan er contact worden opgenomen met uw vaste contactpersoon binnen Meijburg & Co.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.