Milieuheffingen

Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2024 en andere fiscale wetsvoorstellen aan

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer nagenoeg het gehele pakket Belastingplan 2024, diverse andere fiscale wetsvoorstellen en enkele fiscale moties aangenomen. We hebben een overzicht gemaakt.

Tweede Kamer neemt bij stemming over pakket Belastingplan 2024 diverse amendementen en moties aan

Op de dag waarop de Tweede Kamer met verkiezingsreces is gegaan, hebben de Kamerleden het Belastingplan nog flink gewijzigd.

Het Belastingplan 2024 op twee pagina’s

Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2024 voor u op twee pagina’s gezet.

Fiscale maatregelen voor 2024

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.

Verhoging belastingrente naar 6% voor inkomstenbelasting en aantal andere belastingen

Indien u nog geen aangifte inkomstenbelasting 2022 heeft gedaan, kunt u de belastingrente beperken door het aanvragen van een (aanvullende) voorlopige aanslag.

Tax Transparency & Reporting

De ontwikkeling dat belastingdiensten en bedrijfsdirecties meer fiscale transparantie en fiscaal risicomanagement van grote ondernemingen eisen, is alweer een tijdje bezig. Maar eenzelfde ontwikkeling ...

Plastic belasting

Duurzaamheid staat wereldwijd hoog op de agenda. Daarom voeren overheden steeds meer milieubelastingen in. Ook wordt er in rap tempo nieuwe wet- en regelgeving op dit gebied aangenomen. De ‘plast ...

Subsidies en incentives

Op de klimaattop in Glasgow is beloofd dat de Europese Unie er alles aan gaat doen om voor 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn. Daarvoor moet nog veel gebeuren op het gebied van verduurz ...

CBAM (CO2-grensheffing)

Als voorloper op het gebied van klimaatbescherming en een van de drijvende krachten achter de mondiale milieuagenda heeft de Europese Unie (EU) zich de volgende klimaatdoelen gesteld: de uitstoo ...

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.