Fiscale maatregelen voor 2024

19 september 2023
Fiscale maatregelen voor 2024

Op Prinsjesdag, 19 september 2023, heeft het demissionaire kabinet het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het bestaat uit de volgende wetsvoorstellen:

 • Belastingplan 2024
 • Belastingplan BES-eilanden 2024
 • Overige fiscale maatregelen 2024
 • Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling
 • Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling
 • Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
 • Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024
 • Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en BPM
 • Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw 2024
 • Fiscale klimaatmaatregelen elektriciteit en industrie
 • Wet compensatie wegens selectie aan de poort
 • Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting
 • Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag
 • Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon
 • Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

Veel van de voorgestelde maatregelen treden in werking op 1 januari 2024. In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen voor u uiteengezet. Waar mogelijk en relevant hebben wij bij de diverse deelonderwerpen ook andere, aan die onderwerpen gerelateerde fiscale maatregelen en ontwikkelingen opgenomen en daarbij aangegeven dat deze geen onderdeel uitmaken van het pakket Belastingplan 2024. Zie het laatste hoofdstuk voor andere fiscale ontwikkelingen.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.