Op de klimaattop in Glasgow is beloofd dat de Europese Unie er alles aan gaat doen om voor 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn. Daarvoor moet nog veel gebeuren op het gebied van verduurzaming van infrastructuur, industrie en landbouw. Om deze doelen te verwezenlijken, heeft de Europese Unie meerdere investeringsprogramma’s opgezet die bedrijven en overheden moeten helpen dit proces te bespoedigen.

 

Subsidies incentives pot met geld

Investeringsprogramma's

Een paar voorbeelden hiervan zijn het Innovation Fund, Horizon Europe, InvestEU en het LIFE Programme. Veel van deze programma’s vallen onder het bredere Green Deal Investment Plan, waarin private en publieke investeringen worden gemobiliseerd. Ook nationaal zijn er programma’s beschikbaar waar bedrijven gebruik van kunnen maken om het verduurzamen van hun organisatie te financieren. Dit zijn bijvoorbeeld de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en de energie-investeringsaftrek (EIA).

Subsidies incentives houten blokken

Investeren in duurzaamheid

Bij het doen van investeringen op het gebied van duurzaamheid komt nogal wat kijken, zeker als je aanspraak wilt maken op subsidies of belastingkortingen. Zo moet je weten welke programma’s voor jouw situatie relevant zijn, hoeveel financiële ondersteuning je ermee kunt verkrijgen en op welke termijn – en natuurlijk hoe – je deze aan moet vragen en welke voorwaarden daarvoor gelden. KPMG Meijburg & Co kan jou ondersteunen bij het gehele traject. Een heldere communicatie is daarbij van groot belang. Wij hebben een goed overzicht van wat er op dit gebied gebeurt, welke programma’s er zijn, hoe bedrijven hier gebruik van maken en aan welke voorwaarden moet worden voldaan.

Subsidies incentives boompje op berg munten

European Green Deal Investment Plan

Voor de EU-begrotingsperiode van 2021 tot 2027 is het European Green Deal Investment Plan gelanceerd, waarin 25% van de EU-begroting richting programma’s gaat die klimaat- en milieugerelateerde projecten moeten financieren. Op 1 februari 2023 heeft de Europese Commissie het Green Deal Industrial Plan gepresenteerd. Daarin zijn nieuwe plannen gepubliceerd om de investeringen in en financiering van schone technologieën te bevorderen.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.