Verhoging belastingrente naar 6% voor inkomstenbelasting en aantal andere belastingen

9 juni 2023
Verhoging belastingrente naar 6% voor inkomstenbelasting en aantal andere belastingen

Met ingang van 1 juli 2023 wordt het percentage voor de belastingrente dat verschuldigd is bij de inkomstenbelasting, erfbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting, BPM, accijns, verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en belastingen op milieugrondslag verhoogd van 4% naar 6%.

Deze verhoging van de belastingrente geldt niet voor de  vennootschapsbelasting en (conditionele) bronbelasting op renten en royalty’s. Voor deze belastingen geldt op dit moment een belastingrentepercentage van 8. Wij verwijzen naar onze berichtgeving van 24 februari 2023.

Indien u nog geen aangifte inkomstenbelasting 2022 heeft gedaan, kunt u de belastingrente beperken door het aanvragen van een (aanvullende) voorlopige aanslag. De belastingrente ten aanzien van de inkomstenbelasting over 2022 wordt berekend over de periode van 1 juli 2023 tot zes weken na de dagtekening van de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting 2022. Door een voorlopige aanslag aan te vragen, heeft u de mogelijkheid om zelf een inschatting te maken van de verschuldigde belasting en dit bedrag alvast te betalen. Hierdoor kan de belastingrente worden beperkt.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan helpt uw Meijburgadviseur u uiteraard graag om de impact van belastingrente te minimaliseren en u te voorzien van een passend advies.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.