People Services-nieuws

Overgangsrecht 30%-regeling ook van toepassing bij correctie met terugwerkende kracht

Ook als de 30%-regeling met terugwerkende kracht is toegepast in de loonadministratie in 2022 of 2023, valt de werknemer onder het overgangsrecht. Dat heeft de Belastingdienst in zijn laatste standpun ...

Motion adopted to propose new legislation on Management Equity Plans

The Lower House of the Dutch Parliament has adopted a motion asking the government to propose new legislation with regard to what they call “carried interest”. Specifically, the government was asked t ...

Nieuw besluit allocatie ontslagvergoedingen in internationaal verband

Het ministerie van Financiën heeft op 15 december 2023 een nieuw besluit gepubliceerd over de allocatie van heffingsrechten van ontslagvergoedingen in internationaal verband. Het besluit is op 1  ...

IND voert frequentie controles op

De meeste verblijfsvergunningen op basis van werk die jaarlijks in Nederland worden afgegeven zijn bedoeld voor tewerkstelling als kennismigrant of als binnen een bedrijf overgeplaatst personeel. Om d ...

People Services: Nieuwjaarstips 2024

Een nieuwe start van het jaar.  Wat betekent dit voor de loonheffingen? Lees onze nieuwjaarstips voor 2024!

Employee incentive trends – SAR-plannen: jouw beloningsplan voor 2024

Het belonen van werknemers is meer dan alleen compensatie voor geleverde prestaties. Het is een stimulans om de motivatie en betrokkenheid van je medewerkers te vergroten. Belonen moet dan ook worden ...

Uitzicht op meer mogelijkheden voor internationale waardeoverdracht Nederlands pensioenkapitaal

Nederland belemmert ongerechtvaardigd het vrije verkeer van werknemers door specifieke voorwaarden te stellen bij de internationale waardeoverdracht van pensioenkapitaal. Dat heeft het Europese Hof va ...

Jaarlijkse wijziging salariscriterium voor kennismigranten 2024

De per 1 januari 2024 geldende brutomaandbedragen zijn bekend. Voor komend jaar geldt dat de normbedragen met 6,45% worden verhoogd.

Tweede Kamer neemt bij stemming over pakket Belastingplan 2024 diverse amendementen en moties aan

Op de dag waarop de Tweede Kamer met verkiezingsreces is gegaan, hebben de Kamerleden het Belastingplan nog flink gewijzigd.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.