IND voert frequentie controles op

2 februari 2024
IND

De meeste verblijfsvergunningen op basis van werk die jaarlijks in Nederland worden afgegeven zijn bedoeld voor tewerkstelling als kennismigrant of als binnen een bedrijf overgeplaatst personeel. Om deze hoogopgeleide werknemers in dienst te nemen, moet de werkgever een aanvraag indienen om erkend referent te worden. Als erkend referent heeft de werkgever toegang tot de snelste immigratieprocedure die Nederland te bieden heeft, met aanzienlijk kortere doorlooptijden.

Erkende referenten moeten zich echter ook houden aan strikte verplichtingen, zoals het zorgvuldig werven van personeel, het bijhouden van gegevens en het proactief verstrekken van updates aan de IND. Sinds de introductie van dit model is er niet veel aandacht geweest voor het toezicht op de naleving van deze verplichtingen. Met de beperkte beschikbare capaciteit lag de focus van de IND vooral op specifieke bedrijfstakken, zoals payrolling. De laatste tijd zien we echter een sterke toename in de inspectie-inspanningen van de IND in alle sectoren. Het staat buiten kijf dat dit een belangrijke ontwikkeling is voor elk bedrijf dat als erkend referent buitenlandse werknemers in dienst heeft.

Waarom is dit van belang?

Het niet naleven van de sponsorverplichtingen kan leiden tot steeds zwaardere sancties. De eerste officiële sanctie is een waarschuwing, maar verdere overtredingen kunnen leiden tot administratieve boetes. Hoewel de boetes meestal niet erg hoog zijn, ligt de echte impact in andere, soms indirecte gevolgen. Meerdere boetes kunnen in het ergste geval zelfs leiden tot intrekking van de status van erkend referent.

Wat kun je van een inspectie verwachten?

Als een bedrijf wordt geselecteerd voor controle door de IND, zal de inspecteur meestal eerst vragen om de volledige administratie van een selecte groep werknemers in te zien, zoals bewijs van salarisbetalingen voor meerdere maanden of jaren. Dit kan vooral complex zijn in gevallen waarbij het salaris niet door de lokale entiteit wordt betaald, maar door die in het thuisland. De IND kan ook inzicht vragen in de werving van kandidaten of nagaan hoe de werkgever zijn werknemers informeert over hun rechten en plichten als houders van een verblijfsvergunning, om te zien of de werkgever aan zijn zorgplicht voldoet. Na de opvraag van gegevens kan, als een mogelijke volgende stap, een persoonlijke inspectie en formeel interview plaatsvinden bij het bedrijf.

In onze immigratiepraktijk merken wij dat veel bedrijven die een IND-inspectie hebben gehad, dit als een aanleiding zien om de interne processen opnieuw te evalueren. Dat kan gaan om de administratie, het aannameproces of zelfs de secundaire arbeidsvoorwaarden waar werknemers gebruik van kunnen maken. KPMG Meijburg & Co kan assisteren bij elk aspect van een IND-inspectie, maar ook bij een integrale audit van je huidige interne processen om mogelijke compliancerisico's te identificeren. Verder kunnen wij helpen bij het ontwerpen van jouw immigratie compliance framework’, om volledige naleving van de immigratiewetgeving te waarborgen.

Als je met een van onze professionals wilt spreken over de mogelijkheden voor jouw bedrijf, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.