Nieuws

23 juli 2020

Postponement of the e-commerce EU VAT package to 1 July 2021 confirmed.

The postponement of the effective date of the e-commerce EU VAT package to 1 July 2021 has been confirmed by the Council of the EU on 22 July 2020. E-commerce businesses will need to get their data, systems and processes ready for these major changes on time.

Lees verder
22 juli 2020

The new EU Tax Package: an (over)ambitious plan?

Last week the European Commission announced its first steps towards a new EU Tax Package, with already quite some attention towards tax compliance formalities.

“It was great to see that the emphasis on tax compliance is an integral part of this package. The EU seems to acknowledge the impact on the EU compliance position of European multinationals from the start” states Frank Metsemakers, Senior Tax Manager Global Compliance, in his blog.

Lees verder
17 juli 2020

Q&A: Fiscale ontwikkelingen voor overheden en multinationals

Volgens de Europese Green Deal kunnen goed doordachte belastinghervormingen de economische groei stimuleren en helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door een effectieve koolstofbeprijzing te waarborgen.

Lees verder
14 juli 2020

NOW na een overname

Minister Koolmees presenteerde op 20 mei 2020 de contouren van de tweede tranche van de NOW-regeling voor de periode juni-juli-augustus 2020 (”NOW-2”). Op 25 juni 2020 is de volledige NOW-2 regeling gepubliceerd en sinds maandag 6 juli 2020 is het mogelijk NOW-2 aan te vragen.

Lees verder
13 juli 2020

Initiatiefwetsvoorstel conditionele eindafrekening dividendbelasting ingediend

Het initiatiefwetsvoorstel ziet op grensoverschrijdende reorganisaties door in Nederland gevestigde vennootschappen (hoofdkantoren) die deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 24b van het Burgerlijk Wetboek of soortgelijke buitenlandse regeling met een geconsolideerde netto-omzet van ten minste € 750 miljoen.

Lees verder
9 juli 2020

Expert Guides: Tax Leaders 2020 - 2021

Wilbert Kannekens, managing partner KPMG Meijburg & Co en Loek Helderman, Partner KPMG Meijburg & Co zijn door de Tax Expert Guide uitgeroepen tot Tax Leader 2020 - 2021. De gids kwam tot stand in samenwerking met de Expert Guides, ITR en World Tax.

Lees verder
8 juli 2020

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – juli 2020

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf is de digitale nieuwsbrief van Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.

Lees verder
3 juli 2020

Bevestiging HvJ in BlackRock zaak: één beheerdienst niet gedeeltelijk btw-vrijgesteld

Op 2 juli 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘HvJ’) uitspraak gedaan in de zaak BlackRock Investment Management (UK) Limited (C-231/19). Het HvJ komt tot het oordeel dat één enkele fondsbeheerdienst niet gedeeltelijk btw-vrijgesteld kan zijn. De uitkomst van dit arrest is niet alleen van belang voor belastingplichtigen die zich bezighouden met beleggingsfondsen, maar ook voor aanbieders en afnemers van andere soorten samengestelde prestaties.

Lees verder
3 juli 2020

HvJ in A Oy: colocatiediensten geen verhuur van vastgoed, ook geen andere vastgoeddienst

Op 2 juli 2020 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) uitspraak gedaan in de zaak A Oy (C-215/19). Hierin gaat het over de vraag of colocatiediensten moeten worden aangemerkt als verhuur van vastgoed of een andere vastgoeddienst. In meerdere EU-lidstaten is de btw-behandeling van colocatiediensten niet eenduidig en dit arrest geeft daarmee handvatten voor de praktijk.

Lees verder
2 juli 2020

Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 gepubliceerd

Op 29 juni 2020 is de ‘Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19’ gepubliceerd, met daarin de details van de werking en voorwaarden van de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Op grond hiervan kunnen mkb-ondernemingen onder voorwaarden een tegemoetkoming voor hun vaste lasten krijgen tot een maximum van € 50.000 voor de periode juni tot en met september 2020.

Lees verder
2 juli 2020

Operational Transfer Pricing: automation can bring you closer

OTP is the management of transfer pricing data, processes and governance using technology. An effective OTP program aligns transfer pricing requirements with commercial goals.
This article explores why OTP is now attracting renewed attention, it dispels common misconceptions about OTP and highlights its potential benefits.

Lees verder
2 juli 2020

Nederland: gefaseerde opheffing inreisverbod voor niet-EU-inwoners per 1 juli 2020 (COVID-19)

Voor Nederland geldt dat vanaf 1 juli 2020 het inreisverbod niet langer van toepassing is voor inwoners van de volgende veertien landen: Algerije, Australië, Canada, Georgië, Japan, Montenegro, Marokko, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Zuid-Korea, Thailand, Tunesië en Uruguay. Daarbij geldt voor China dat het inreisverbod kan worden opgeheven zodra China EU-burgers ook weer toelaat.

Lees verder

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.