Top vijf aandachtspunten voor de CESOP-rapportage uiterlijk 30 april

12 april 2024
Top vijf aandachtspunten voor de CESOP-rapportage uiterlijk 30 april

Vanaf dit jaar hebben alle betalingsdienstaanbieders te maken met de verplichting om een register bij te houden van grensoverschrijdende betalingen. In onze eerdere toelichting kunt u lezen onder welke omstandigheden deze verplichting van toepassing is. De eerste rapportagedeadline is 30 april. Deze deadline geldt in bijna alle landen in de EU. Betalingsdienstaanbieders hebben daarom nog maar minder dan drie weken om tot indiening over te gaan. Dat gaat niet vanzelf. Wij hebben hieronder de belangrijkste aandachtspunten op een rij gezet.

De vijf belangrijkste aandachtspunten voor CESOP

De top vijf aandachtspunten deze komende periode is wat ons betreft als volgt:

  1. De CESOP-rapportage moet worden gedaan in het land waar de betalingsdienstaanbieder volgens de vergunning een betalingsdienst verleend. Voor veel betalingsdienstaanbieders die op basis van het Europees paspoort in meerdere landen betalingsdiensten verrichten betekent dit dat in meerdere landen de CESOP-rapportage moet worden gedaan.
  2. In de meeste landen is een registratie nodig. De manier van registreren verschilt. In sommige landen moet een aanvraag worden gedaan voor toegang tot een CESOP-portal, in sommige landen is een belastingregistratie noodzakelijk, soms moet een certificaat worden aangevraagd en helaas is het ook in een enkel land nodig om alle drie te hebben.
  3. De indiening van de CESOP-rapportage vereist in sommige gevallen speciale software, een elektronisch certificaat, speciale encryptie of een elektronische handtekening. In Nederland is bijvoorbeeld een zogenoemd PKIoverheid certificaat nodig en toegang tot de Digipoort bestandsuitwisseling FTP. Een betalingsdienstverlener kan in Nederland gebruikmaken van de diensten van een intermediair (zoals KPMG Meijburg & Co) om zonder verdere technische hulpmiddelen de CESOP-rapportage te doen. In een heel aantal andere landen kan dat ook.
  4. Er is een standaardformaat waarin de CESOP-rapportage dient te worden aangeleverd, maar een aantal landen vereist wel een specifieke koptekst. In Nederland moeten bijvoorbeeld de gegevens van de afzender van de CESOP-rapportage worden opgenomen in het bestand dat wordt verzonden.
  5. De data in de CESOP-rapportage dient te voldoen aan de CESOP-vereisten. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te testen. Op de website van de Europese Commissie is bijvoorbeeld een CESOP-validatiemodule te vinden. Let er wel op dat vorige week vanuit de Europese Commissie nog een nieuwe toelichting is verschenen over de vereisten van het bestand. In die toelichting is te vinden dat betalingsdienstaanbieders alle betalingen aan één account van dezelfde begunstigde moeten consolideren. Het rapporteren per betaling in plaats van per begunstigde levert een incorrecte rapportage op.

Wat kunt u doen?

Wij raden aan om zo snel mogelijk vast te stellen in welke landen een CESOP-rapportage ingediend moet worden. Voor zover in die landen een registratie is vereist, is het zaak om die onmiddellijk te doen zodat de deadline van 30 april zoveel mogelijk wordt gehaald. Hoewel de markt hier om vraagt, geldt er op dit moment geen algemeen uitstel waardoor veel landen de deadline van 30 april zullen blijven hanteren.

Het is goed om de data die wordt ingediend te testen. Hiermee kan worden voorkomen dat een bestand wordt geweigerd of dat dit met veel foutmeldingen terugkomt. Verder moeten alle relevante connecties met belastingdiensten worden opgezet en dient uiterlijk 30 april CESOP-rapportage te worden gedaan.

KPMG Meijburg & Co biedt in samenwerking met ons internationale KPMG-netwerk een uitgebreide dienstverlening op het gebied van CESOP. Onze dienstverlening bestaat uit:

  • assistentie bij het vaststellen van de reikwijdte en ondersteuning bij ad hoc vragen over CESOP. Wij hebben praktijkervaring met het afstemmen van de regels met de Belastingdienst;
  • controle van data en tooling om data te analyseren, ordenen en converteren in het juiste format per land;
  • registraties in alle landen waar dit noodzakelijk is;
  • indiening van de CESOP-rapportages overal in de EU via één centraal team.

De CESOP-specialisten van KPMG Meijburg & Co nemen graag de mogelijkheden met u door. Neemt u gerust contact op met een van hen, of met uw gebruikelijke adviseur.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.