Nieuws

18 september 2019

Fiscale maatregelen voor 2020

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet.

Lees verder
18 september 2019

Prinsjesdag 2019: wijzigingen voor de loonheffingen

In ons memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen.

Lees verder
17 september 2019

Andere fiscale ontwikkelingen 2020

Er zijn nog enkele andere relevante (fiscale) ontwikkelingen, die geen onderdeel zijn van het pakket Belastingplan 2020. Wij behandelen een aantal daarvan kort.

Lees verder
17 september 2019

Het Belastingplan 2020 op twee pagina's

Wij hebben een overzicht van de maatregelen uit het pakket Belastingplan 2020 voor u op twee pagina’s gezet.

Lees verder
17 september 2019

Belastingplan 2020: vennootschapsbelasting

Alle informatie met betrekking tot het Belastingplan 2020 in relatie tot vennootschapsbelasting leest u hier.

Lees verder
17 september 2019

Belastingplan 2020: inkomsten- en vennootschapsbelasting

In het wetsvoorstel is een maatregel opgenomen die de kosten en lasten die verband houden met bestuursrechtelijke dwangsommen in aftrek beperkt. Daarnaast wordt de Nederlandse tonnageregeling verlengd. Lees meer in dit artikel!

Lees verder
17 september 2019

Belastingplan 2020: btw

Op 1 januari 2020 zullen de zogenoemde vier ‘btw quick fixes’ ter vereenvoudiging van de internationale handel in werking treden. Zoals eerder aangegeven hebben de vier maatregelen een aanzienlijke impact voor ondernemers die internationaal goederen verhandelen. Verder in dit artikel meer informatie over de modernisering van de kleineondernemersregeling en het verlaagde btw-tarief op elektronische boeken, kranten en tijdschriften.

Lees verder
17 september 2019

Belastingplan 2020: loonheffingen

Alles weten over de werkkostenregeling, de nulemissieauto's van de zaak of de aanpassing van de S&O-afdrachtvermindering? Dat en meer leest u in dit nieuwsbericht.

Lees verder
17 september 2019

Belastingplan 2020: inkomstenbelasting

Informatie over het tweeschijvenstelsel, de zelfstandigenaftrek en de aftrek van scholingsuitgaven leest u in dit artikel. En uiteraard hebben wij ook de andere maatregelen uit het Belastingplan 2020 in relatie tot inkomstenbelasting op een rijtje gezet.

Lees verder
17 september 2019

Belastingplan 2020: formeelrechtelijke wijzigingen

De formeelrechtelijke wijzigingen die voortvloeien uit het Belastingplan 2020 leest u hier.

Lees verder
17 september 2019

Varia Belastingplan 2020

Benieuwd naar de verhoging van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen, vrijstellingen in de assurantiebelasting of aanpassingen in de verhuurderheffing? Dit én meer leest u hier.

Lees verder
17 september 2019

Belastingplan 2020: bronheffingen

Meer weten over bronbelasting op renten en royalty's en substance-eisen voor de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting? Lees verder.

Lees verder
© 2019 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.