Besluit rechtsherstel box 3

In het besluit wordt de vormgeving en berekening van het box 3-rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant uitgewerkt.

Nieuwsoverzicht (8)

Actualisering Besluit Onderlinge overlegprocedures

24 juni 2020
In het besluit wordt vanuit een Nederlands perspectief een nadere toelichting gegeven op en invulling aan de uitvoering van onderlinge overlegprocedures zoals geregeld in de Wet fiscale arbitrage, de ...
Lees verder

Fiscale arbitrage: recht op een oplossing?

25 november 2019
Onlangs heeft het Nederlandse parlement stilzwijgende goedkeuring verleend aan het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Ierland. Bijzonder aan dit verdrag is dat het een uitgebreide bepaling be...
Lees verder

De EU Arbitragerichtlijn; een (be)slechte procedure?!

12 november 2019
Op 1 juli 2019 is de Richtlijn betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie van kracht geworden.  In deze blog schetst Rian Waaijer, Senior Tax Manager bij ...
Lees verder

Tax Controversy – Toegenomen complexiteit binnen fiscaliteit deel 2

28 oktober 2019
Als belastingwetgeving niet meer overeenkomt met wat er om ons heen gebeurt, hoe verdedigen bedrijven dan hun fiscale positie? In deze blog schetst Maarten Prevoo, Senior Tax Manager bij KPMG Meijburg...
Lees verder

Tax Controversy – Toegenomen complexiteit binnen fiscaliteit

18 oktober 2019
Als belastingwetgeving niet meer overeenkomt met wat er om ons heen gebeurt, hoe verdedigen bedrijven dan hun fiscale positie? Fiscaliteit wordt alsmaar complexer en de bedrijfsmodellen en producte...
Lees verder

Transfer Pricing Controversy: be prepared; Europe is watching you!

21 augustus 2019
Afgelopen maand is het wetsvoorstel inzake ‘Mandatory Disclosure’ in Nederland bij de Tweede Kamer ingediend. Hierin is de Nederlandse implementatie van de EU-richtlijn op ‘Mandatory Disclosure’ (DAC6...
Lees verder

Europese richtlijn voor fiscale arbitrage: het voordeel van de twijfel?

3 juli 2019
Op1 juli 2019 trad de Europese richtlijn voor fiscale arbitrage in werking met als doel een betere procedure te scheppen voor het oplossen van conflicten tussen lidstaten van de EU inzake&nb...
Lees verder

Dubbele belastingen: fuik voor bedrijven om staatskas te vullen

20 februari 2019
De Belgische belastingdienst stuurde afgelopen jaar € 90 miljoen aan naheffingen naar multinationals die winsten, die ze in België hadden behaald, niet in België boekten
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.