Europese richtlijn voor fiscale arbitrage: het voordeel van de twijfel?

3 juli 2019
Europese Unie vlag

Op1 juli 2019 trad de Europese richtlijn voor fiscale arbitrage in werking. Deze richtlijn heeft tot doel een betere procedure te scheppen voor het oplossen van conflicten tussen lidstaten van de EU waar het gaat om belastingheffing. Belastinggeschillenzijn slecht voor de samenleving. Helaas komt het echter steeds vaker voor dat landen dezelfde inkomsten proberen te belasten om zo inkomsten voor de eigen schatkist te verkrijgen. In de afgelopen jaren is het aantal rechtszaken in Europa hierover explosief toegenomen. In de afgelopen 10 jaar is het aantal lopende geschillen bijna verviervoudigd. Zo blijkt het maar moeilijk voor landen om het snel met elkaar eens te worden over wie wat mag belasten. Zal de richtlijn helpen om het aantal geschillen te verminderen?

De toegenomen aandacht voor belastingontwijking heeft veel belastingautoriteiten gestimuleerd om steeds meer economische activiteiten in het eigen land op te sporen en te belasten. In een record tempo zijn onder leiding van de OESO (het zogenaamde BEPS initiatief) nieuwe regels ingevoerd om de belastingopbrengst van landen te vergroten. Deze samenwerking is heel vruchtbaar geweest.

Als gezegd kan worden dat belastingontwijking de totale welvaart vermindert doordat de staat minder opbrengsten geniet, kan dit zeker ook gezegd worden over grensoverschrijdende belastinggeschillen. De kosten van een procedure, de duur en onzekerheid werken belemmerend op de internationale handel. Uiteindelijk betaalt de maatschappij de prijs voor deze inefficiëntie.

De middelen om een betere geschillenbeslechting af te dwingen zijn echter beperkt. Er bestaat geen ‘super rechter’ die de bevoegdheid heeft om in te grijpen. Daarom is de richtlijn op zich een goede stap op weg naar een betere geschillenbeslechting. Maar zolang staten, zoals in de praktijk maar al te vaak gebeurt, de rechtsgang kunnen frustreren door procedures te rekken of toegang ertoe te weigeren of beperken blijft het een doekje voor het bloeden. Juist de wetenschap dat een zaak op basis van een goede en efficiënte procedure kan worden opgelost kan als wonderolie werken in het bereiken van een oplossing zonder dat een gang naar de rechter of een college van arbiters wordt gemaakt. Voorlopig is dit echter nog toekomstmuziek. Laten we echter blij zijn met deze stap en de richtlijn voorlopig het voordeel van de twijfel geven in de hoop dat dit niet het eindstation is.

Heeft u vragen over belastinggeschillen of wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met Aldo Mariani, partner bij KPMG Meijburg & Co.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.