Wijzigingen vbi-regime, afschaffen open cv en herziening kwalificatiebeleid een jaar uitgesteld

9 mei 2023
Wijzigingen vbi-regime, afschaffen open cv en herziening kwalificatiebeleid een jaar uitgesteld

Op maandag 8 mei 2023 heeft staatssecretaris Van Rij de 2e Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Veel nieuwe informatie ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 bevat deze agenda niet (zie onze berichtgeving van 4 mei jongstleden). Wel nieuw is dat het kabinet aangeeft dat het van plan is om de aangekondigde wijzigingen op het vlak van de vrijstelde beleggingsinstelling (vbi) en het open fonds voor gemene rekening, evenals de afschaffing van de open commanditaire vennootschap en de herziening van het fiscaal kwalificatiebeleid van rechtsvormen met een jaar uit te stellen, naar 1 januari 2025.

Achtergrond

Recent heeft de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel Wet aanpassing fonds voor gemene rekening, vrijgestelde beleggingsinstelling en fiscale beleggingsinstelling plaatsgevonden (zie onze berichtgeving van 13 maart 2023). Ruim twee jaar geleden is er ook een consultatie geweest van het conceptwetsvoorstel Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen, op grond waarvan onder meer de open commanditaire vennootschap komt te vervallen (zie onze berichtgeving van 31 maart 2021).

Gelet op de reacties is het kabinet van plan om de maatregelen die zijn opgenomen in deze wetsvoorstellen per 1 januari 2025 in werking te laten treden. Dit houdt onder meer in dat het overgangsrecht (met doorschuiffaciliteiten) dat in die wetsvoorstellen is opgenomen zal gaan gelden voor het jaar 2024, en dat de wijzigingen van de materiële bepalingen – zoals de wijziging van de definitie van een belastingplichtig fonds voor gemene rekening en het afschaffen van de open commanditaire vennootschap – zullen gaan gelden met ingang van 1 januari 2025. De inwerkingtredingsdatum van de maatregelen op het vlak van de fiscale beleggingsinstelling (fbi) wijzigt niet, dit blijft 1 januari 2025. Beide wetsvoorstellen worden op dit moment uitgewerkt en op Prinsjesdag 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan helpt uw Meijburgadviseur u uiteraard graag.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.