Btw-nieuws

De nieuwe Toelichting tabel II: wat zijn de aandachtspunten?

Op 22 december 2023 heeft het ministerie van Financiën de ‘Toelichting tabel II’ gepubliceerd. In dit besluit zijn regels en beleid over de toepassing van het nultarief in de btw opgenomen.

Hoge Raad geeft stappenplan voor de btw-kwalificatie van terrein met restbebouwing

Het arrest biedt welkome handvatten voor de praktijk. Of sprake is van een btw-bouwterrein is van groot praktisch belang en vergt altijd een beoordeling van geval tot geval.

Pro Memorie 2024

Een handig naslagwerk voor de administratievoering van bedrijven, instellingen en ondernemers. De belastingtarieven en premies voor 2024 vind je overzichtelijk samengevat in de nieuwe Pro Memorie.

Hof van Justitie: Luxemburgs lid van Raad van Bestuur is geen btw verschuldigd over winstafhankelijke bestuurdersbeloningen

Dit arrest neemt nog bestaande onduidelijkheden voor een deel weg en heeft mogelijk gevolgen voor Nederlandse bestuurders die nu nog met btw factureren.

Geactualiseerd vastgoedbesluit btw

We hebben de ons inziens belangrijkste onderwerpen en wijzigingen beschreven.

BUA memorandum 2023

Download het memorandum inclusief stroomschema om op hoofdlijnen, stap voor stap, vast te stellen of een BUA-correctie dient plaats te vinden.    

Eindejaarstips 2023

De Eindejaarstips bevatten fiscale aandachtspunten, ideeën, waarschuwingen en suggesties om dit jaar goed af te sluiten en 2024 goed te beginnen.

Hof van Justitie: welkomstgeschenk bij afsluiten abonnement vormt geen aparte btw-belaste (fictieve) levering

Ondernemers die geschenken verstrekken om de verkoop te bevorderen, raden wij aan om de btw-gevolgen opnieuw tegen het licht te houden.

Fiscale maatregelen voor 2024

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.