Btw-aangifte via oude ondernemersportaal na 1 juli 2024 niet meer mogelijk

15 maart 2024
Btw-aangifte via oude ondernemersportaal na 1 juli 2024 niet meer mogelijk

De Belastingdienst heeft aangekondigd dat het oude ondernemersportaal, dat nog beschikbaar was voor een specifieke groep belastingplichtigen, per 1 juli 2024 geheel zal sluiten. Dit betekent dat belastingplichtigen vanaf die datum niet langer kunnen inloggen bij de Belastingdienst met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord. De aangekondigde sluiting geldt ook voor het specifieke portaal voor One Stop Shop- (OSS-)registratieverzoeken en het indienen van bijbehorende meldingen (de OSS-aangiften). Dit OSS-portaal wordt momenteel gebruikt door buiten Nederland gevestigde ondernemingen. Daarnaast is aangekondigd dat op termijn de manier waarop btw-fiscale eenheden btw-aangifte kunnen doen in het nieuwe portaal wijzigt.

Voor wie is de wijziging relevant?

Op dit moment is gebruik van het oude ondernemersportaal uitsluitend nog toegestaan voor partijen die geen toegang hebben tot het nieuwe portaal (‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’), omdat ze geen gebruik konden maken van eHerkenning (een tweestapsverificatie) of een ander Europees erkend inlogmiddel. eHerkenning kon namelijk alleen worden verkregen op basis van een inschrijving bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK). Bepaalde categorieën belastingplichtigen beschikken niet over een dergelijke inschrijving:

  • Buitenlandse ondernemers vormen hiervan de belangrijkste categorie.
  • Daarnaast zijn er een aantal bijzondere rechtspersonen, zoals kerkgenootschappen, fondsen voor gemene rekening of Europese vennootschappen, die zich niet hoeven of kunnen inschrijven bij de KvK.
  • Ook fiscale eenheden btw beschikken niet over een inschrijving. Voor deze categorie is in het nieuwe portaal al een workaround ingeregeld (inloggen via een onderdeel van de fiscale eenheid met een aanvullende handeling) en staat het oude portaal al niet meer open.

De Belastingdienst heeft steeds aangekondigd dat hij het oude portaal voor alle belastingplichtigen zo snel mogelijk wilde uitfaseren, omdat het niet voldoende beveiliging biedt en het nieuwe portaal bovendien gebruiksvriendelijker is.

Inloggen in het nieuwe portaal nu wel mogelijk

De Belastingdienst kan tot sluiting van het oude ondernemersportaal overgaan, omdat er sinds 29 januari 2024 een mogelijkheid is gecreëerd om zonder inschrijving bij de KvK toch eHerkenning aan te vragen.

Als er geen inschrijving in de KvK mogelijk of noodzakelijk is, wordt in plaats daarvan bij de aanvraag van eHerkenning een koppeling gemaakt met een database bij de Belastingdienst. Dit betekent dat buiten Nederland gevestigde btw-ondernemers en de andere genoemde categorieën een ‘eHerkenningmiddel’ kunnen aanvragen. Aandachtspunt voor deze partijen is wel dat de aanvrager, bij het ontbreken van een KvK-inschrijving, in aanvulling op de bestaande eHerkenningprocedure voldoende overtuigende bewijsstukken moet aanleveren rondom de aanstelling en bevoegdheden van de directeur(en).

Opties voor het elektronisch indienen van aangiften

Voor belastingplichtigen die nu nog btw-aangiften, opgaven ICP of OSS-aangiften indienen in het oude portaal is dit vanaf 1 juli 2024 niet meer mogelijk. Er zijn drie opties om deze aangiften te kunnen blijven doen:

  1. tijdig eHerkenning aanvragen via de hiervoor besproken nieuwe mogelijkheid. Na verkrijging van het eHerkenningmiddel kan de belastingplichtige voortaan zijn aangiften indienen via het nieuwe portaal;
  2. ERP-software gebruiken die beschikt over een koppeling/certificaat voor elektronische communicatie met de Belastingdienst. Na het inrichten hiervan kan de belastingplichtige zijn aangiften rechtstreeks elektronisch indienen bij de Belastingdienst;
  3. gebruikmaken van een intermediair, zoals KPMG Meijburg & Co, die over eigen software beschikt voor het rechtstreeks indienen van aangiften namens belastingplichtigen bij de Belastingdienst.

Voor fiscale eenheden btw die btw-aangiften indienen via het nieuwe portaal verandert er op 1 juli 2024 nog niets. De Belastingdienst heeft wel aangekondigd dat op termijn de nu gecreëerde workaround vervalt, omdat ook fiscale eenheden btw sinds 28 februari 2024 via de nieuwe mogelijkheid een eHerkenningmiddel kunnen aanvragen. Een datum voor het uitfaseren van de workaround is nog niet genoemd.

Wat kunt u doen?

Als u op dit moment gebruikmaakt van het oude portaal voor uw btw- of OSS-aangiften, raden wij aan om zo snel mogelijk een beslissing te maken via welke optie u vanaf 1 juli 2024 de aangiften wenst te doen. Elke optie kent namelijk een implementatietermijn. Wij adviseren daarom de overgang zo snel mogelijk in gang te zetten. Voor fiscale eenheden btw die gebruikmaken van de workaround is er minder haast geboden, maar ook daarbij is tijdige verkenning van de alternatieven verstandig, mede omdat een toekomstbestendige optie reeds beschikbaar is.

Vanzelfsprekend kunnen de specialisten van de Indirect Tax Compliance Group van KPMG Meijburg & Co u helpen bij het in kaart brengen van de mogelijkheden om uw btw-aangiften elektronisch in te dienen. Ook kunnen onze specialisten u begeleiden bij de aanvraag voor een eigen eHerkenningmiddel om gebruik te kunnen maken van het nieuwe portaal. Neemt u gerust contact op met een van hen, of met uw gebruikelijke adviseur.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.