Fiscale maatregelen voor 2024

In ons memorandum hebben wij de hoofdlijnen van de voorgestelde maatregelen per onderwerp uiteengezet. Ook hebben we een overzicht van de maatregelen op twee pagina’s gemaakt.

Lees verder

Nieuws

Nieuwsoverzicht (763)

Samenvatting belastingverdrag Nederland-België

27 juni 2023
Het nieuwe verdrag zal op zijn vroegst vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn (maar wellicht pas per 1 januari 2025). Wij staan kort stil bij een aantal belangrijke aspecten.

Wetsvoorstel afschaffing samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting bij aandelentransacties: afzwakking en uitstel

26 juni 2023
Het is prijzenswaardig dat de gesignaleerde nadelige effecten van het oorspronkelijke wetsvoorstel worden verzacht.

Nieuw belastingverdrag België en Nederland 'zoet en zuur'

23 juni 2023
Na jaren van onderhandelen hebben Nederland en België op 21 juni 2023 een nieuw belastingverdrag ondertekend. 

Leverancier vleugels levert zelfspelende vleugel voor mini-concert bij KPMG Meijburg: ‘Hoe opnames één-op-één worden weergegeven is echt uniek in de pianowereld’

21 juni 2023
Al bijna een jaar is KPMG Meijburg & Co trotse pianosponsorpartner van Het Concertgebouw. Om deze samenwerking te vieren wordt er op 4 juli een uniek Piano Lunchconcert georganiseerd op het hoofdk ...

Personeelsvoorzieningen WKR en BTW

21 juni 2023
Hoe richt jij jouw administratie in voor de personeelsvoorzieningen als het gaat om de WKR en BTW? Dit kan zeer uitdagend zijn als gevolg van verschil in wetgeving tussen de WKR en de BTW. Wil je hier ...

Voortzetting bancaire relatie tijdens bodemprocedure

19 juni 2023
Het hof Amsterdam heeft recent in kort geding uitspraak gedaan waarbij de opzegging van een bancaire relatie door de bank centraal stond.

Duurzame groei van familiebedrijven

14 juni 2023
In 2022 publiceerde KPMG Private Enterprise Tax een verslag met de titel ‘Carving a new path: How private companies can contribute to future economic stability’. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat ...

Conclusies advocaat-generaal Hoge Raad inzake antimisbruikbepaling inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

13 juni 2023
Wij achten de kans groot dat de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal volgt.

Waar mogelijk meer afstemming tussen fiscaliteit en sociale zekerheid voor de thuiswerkende grensarbeider

9 juni 2023
Ondanks dat er onlangs een kaderovereenkomst is gesloten voor thuiswerkende grensarbeiders op het gebied van sociale zekerheid, blijft de fiscaliteit haar eigen regels, achtergronden en aanpak be ...

Verhoging belastingrente naar 6% voor inkomstenbelasting en aantal andere belastingen

9 juni 2023
Indien u nog geen aangifte inkomstenbelasting 2022 heeft gedaan, kunt u de belastingrente beperken door het aanvragen van een (aanvullende) voorlopige aanslag.

Update: working from home; action required

7 juni 2023
Do you have employees that work at least 25% of their time from home in another country? If so, you will need to take note of the changes that will take effect on 1 July and the relevance of the new S ...

Don’t always pursue a ruling, but always consider one

6 juni 2023
Waar de rulingpraktijk ‘vroeger’ werd gezien als een fundamentele pijler van het Nederlandse vestigingsklimaat, wordt het vooroverleg nu door de Belastingdienst omschreven als ‘een belangrijk element ...

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.