Nieuws

25 mei 2020

Derde wijziging NOW (eerste tranche: NOW over de periode tot 1 juni 2020)

Bij Kamerbrief van 20 mei 2020 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zoals deze geldt voor de periode maart tot en met mei 2020 voor een derde keer aan te passen.

Lees verder
20 mei 2020

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

Op 18 mei 2020 verscheen het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’. De rapporten, die gezamenlijk meer dan duizend pagina’s tekst bevatten, hebben geresulteerd in 169 uitgewerkte beleidsopties met betrekking tot een groot aantal belastingen waarvan door een volgend kabinet gebruik kan worden gemaakt.

Lees verder
20 mei 2020

Now en de dertiende maand...vervolg

Vandaag is bekend gemaakt dat de dertiende maand problematiek wordt opgelost. Bedrijven die bijzondere loonelementen hebben uitbetaald in januari (dertiende maand, of bonussen bijvoorbeeld) konden een groot nadeel ondervinden van de kortingssystematiek in de NOW regeling. Vandaag is aangekondigd dat deze loon elementen bij berekening van de korting geëlimineerd zullen worden.

Lees verder
20 mei 2020

Transfer pricing in tijden van de Corona pandemie - een artikel van onze experts

Het begin van de COVID-19-pandemie heeft geresulteerd in wereldwijde verstoringen van het bedrijfsleven en de economie met directe gevolgen voor de verrekenprijzen van multinationale ondernemingen. Dianne Berry, Marcus Chadderton en Eduard Sporken - experts binnen ons KPMG Global Transfer Pricing Services team - zetten hun kennis en expertise in een artikel voor Bloomberglaw.com om te kijken wat MNO's moeten doen om hun transfer pricing te beheren.

Lees verder
18 mei 2020

A-G HvJ: btw-aftrekbeperking bij ‘parkeren’ opgehaald kapitaal in afwachting van nieuwe investering

Als gevolg van de coronacrisis kan het on hold zetten van een investering en het aanhouden van het daarvoor bestemde kapitaal vaker voorkomen. Indien het kapitaal wordt aangehouden in afwachting van een nieuwe investering, zien wij mogelijkheden om een btw-aftrekbeperking te voorkomen.

Lees verder
15 mei 2020

NOW regeling - de tussenstand

Meer dan 100.000 bedrijven hebben zich aangemeld voor de NOW-regeling en ik spreek heel veel bedrijven die ook al een voorschot hebben ontvangen. Dat lijkt allemaal soepel te verlopen. Toch bestaan er nog steeds heel veel vraagtekens en onduidelijkheden rondom de NOW-regeling. 

Lees verder
15 mei 2020

Levering van (kort) verhuurd pand door een ontwikkelaar geen overdracht van een algemeenheid van goederen voor de btw

De Hoge Raad laat in zijn arrest van 15 mei 2020 het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden in stand. Het onderhavige pand werd van btw vrijgesteld verhuurd. Als gevolg van deze uitspraak worden partijen geconfronteerd met een hoger bedrag aan niet-aftrekbare btw.

Lees verder
11 mei 2020

UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekeningen

Het wetsvoorstel tot registratie van UBO’s voor trusts en fondsen voor gemene rekening is op 17 april 2020 ter consultatie aangeboden.

Lees verder
8 mei 2020

Tweede update beleidsbesluit fiscale maatregelen coronacrisis

Het vorige geactualiseerde besluit is inmiddels alweer vervangen door het beleidsbesluit van 6 mei 2020, waarin de goedkeuringen uit het vorige besluit zijn aangevuld met nieuwe goedkeuringen, onder andere op het gebied van de fiscale coronareserve, gebruikelijk loon en de werkkostenregeling.

Lees verder
7 mei 2020

HvJ in Dong Yang-zaak: dochtermaatschappij mogelijk toch vaste inrichting voor btw

Op 7 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) uitspraak gedaan in de zaak Dong Yang Electronics (C-547/18). Hierin gaat het over de vraag of een dochtervennootschap voor de btw een vaste inrichting kan vormen en zo ja, hoe de dienstverlener moet vaststellen of hij zijn diensten aan de moedermaatschappij of aan de vaste inrichting verricht.

Lees verder
1 mei 2020

NOW herzien … een beetje

Er is veel goed aan de NOW regeling, vooral de snelheid van invoering en de snelheid van de eerste voorschotten. Maar er is ook veel niet goed aan NOW. Eén onderdeel wordt nu aangepast. Dit  betreft de gevolgen van een concern met onderdelen die het heel zwaar hebben en onderdelen die het minder zwaar hebben, of het zelfs juist goed doen.

Lees verder
29 april 2020

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

Met ingang van 29 april 2020 is de TOGS-regeling uitgebreid en kunnen ondernemers ook op basis van een van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteiten aanspraak maken op de TOGS-regeling.

Lees verder

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.