Nieuws

Supreme Court: meal delivery drivers Deliveroo were employees

Deliveroo’s meal delivery drivers were contracted on the basis of an employment contract. That is the opinion of the Supreme Court, in line with the earlier judgment by the Court of Appeals Amsterdam and the conclusion of AG De Bock last summer.

Supreme Court: meal delivery drivers Deliveroo were employees

Nieuwsoverzicht (687)

Tax Update Shipping & Offshore - January 2023

25 januari 2023
This is the first Tax Update for the Shipping & Offshore sector for 2023.
Lees verder

Verduidelijking anti-verrekenprijsmismatchregel bij kapitaalstortingen

24 januari 2023
Met een beleidsbesluit heeft staatssecretaris van Financiën Van Rij het toepassingsbereik verduidelijkt van een van de maatregelen die ziet op het bestrijden van zogeheten verrekenprijsmismatches.
Lees verder

Fiscale procesvoering: een samenspel van specialismen

10 januari 2023
In deel 4 van deze interviewreeks gaan we in op de fiscale procedures. Meijburg is expert op het gebied van procederen in het belastingrecht.
Lees verder

People Services: Nieuwjaarstips 2023

10 januari 2023
Een nieuwe start van het jaar. Wat betekent dit voor de loonheffingen?
Lees verder

Year end 2022 tax accounting considerations

9 januari 2023
In dit Engelstalige memorandum belichten we de belangrijkste (IFRS) tax accounting gevolgen van het Belastingplan 2023 en enkele andere fiscale ontwikkelingen die relevant zijn voor de jaarrekening 20 ...
Lees verder

BUA memorandum 2022

3 januari 2023
Download ons memorandum met stroomschema om vast te stellen of een BUA-correctie dient plaats te vinden.    
Lees verder

Plastic tax – een Europees perspectief

28 december 2022
Er worden steeds meer milieubelastingen ingevoerd om de duurzaamheids- agenda te bevorderen en er wordt wereldwijd in hoog tempo nieuwe wet-en regelgeving aangenomen.
Lees verder

The path to tax transparency in the Benelux

23 december 2022
In recent years, tax authorities, corporate management, but also civil society, investors and customers, are increasingly demanding more tax transparency and tax risk management. These stakeholders re ...
Lees verder

KPMG Belgium-Holland Desk Newsletter | December 2022

22 december 2022
De KPMG Belgium-Holland Desk nieuwsbrief verschijnt maandelijks met uitzondering van juli en augustus. In deze nieuwsbrief gaan wij in op actuele ontwikkelingen op fiscaal gebied in Nederland en Belgi ...
Lees verder

Pillar 2 Developments

22 december 2022
On December 20, 2022 the OECD released three components of the Pillar 2 Implementation Framework. Our KPMG Pillar 2 specialists have prepared a summary of the content of these documents.
Lees verder

Eerste Kamer neemt pakket Belastingplan 2023 en andere fiscale wetsvoorstellen aan

21 december 2022
Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer het pakket Belastingplan 2023, diverse andere fiscale wetsvoorstellen en zeven fiscale moties aangenomen. We hebben een kort overzicht gemaakt.
Lees verder

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – december 2022

21 december 2022
Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf is de digitale nieuwsbrief van KPMG Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.
Lees verder

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.