Financial instellingen-nieuws

Top vijf aandachtspunten voor de CESOP-rapportage uiterlijk 30 april

Vanaf dit jaar hebben alle betalingsdienstaanbieders te maken met de verplichting om een register bij te houden van grensoverschrijdende betalingen. De eerste rapportagedeadline is 30 april.

Opmerkelijke conclusie A-G HvJ in btw-pensioenfondszaken

De A-G vindt dat Nederlandse pensioenfondsen niet voldoende vergelijkbaar zijn met icbe’s om aangemerkt te kunnen worden als gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Arrest Hoge Raad over de verrekenbaarheid van dividendbelasting

De Hoge Raad heeft op 19 januari 2024 een verduidelijking gegeven van de regels die gelden voor de verrekening van dividendbelasting met de vennootschapsbelasting.

Rechtbank over assurantiebelasting plaats van risico en transportvrijstelling

Hoewel de zaak ging om zeer specialistische satellietverzekeringen, is de uitleg van het vestigingsbegrip en de transportvrijstelling breder van belang voor de Nederlandse en Europese verzekeringsmark ...

FS Tax Newsletter | May 2023

The summer holiday period is fast approaching and as this will be our last FS Tax Newsletter before the summer holidays begin. We would like to update you on the developments we have been monitoring o ...

Wijzigingen vbi-regime, afschaffen open cv en herziening kwalificatiebeleid een jaar uitgesteld

Gelet op de reacties is het kabinet van plan om de maatregelen per 1 januari 2025 in werking te laten treden.

Fiscale wijzigingen uit de Voorjaarsnota 2023

Vooral vastgoedeigenaren, ondernemers die te maken hebben met een bedrijfsopvolging en box 3-beleggers zullen het effect van deze plannen ondervinden.

Internetconsultatie over afschaffing vastgoed-fbi, aanpassing van vbi-regime en wijziging definitie van fonds voor gemene rekening

Het conceptwetsvoorstel bevat flankerende maatregelen om (acute) heffing van vennootschaps-, inkomsten- en overdrachtsbelasting te voorkomen.

FS Tax Newsletter | December 2022

With the end of 2022 less than a month away and the holidays fast approaching you are probably busy wrapping things up and setting goals for next year. 

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.