Immigration

PS

Bij een internationale uitzending wordt uw werknemer meestal als eerste geconfronteerd met het aanvragen van een verblijfsvergunning en/of werkvergunning. Het is belangrijk dat deze eerste stap in de assignment life cycle voortvarend wordt genomen. En dat is vaak een uitdaging. Immigratiewetgeving is complex en verandert snel. Daar komt bij dat immigratie instanties steeds meer controles uitvoeren. Bij overtreding van deze wetten volgen regelmatig strenge sancties.

Onze ervaren immigratie specialisten stellen alles in het werk om ondanks deze complexiteit de eerste stap in de uitzending van uw werknemers zo aangenaam mogelijk te maken. Wij ondersteunen u en uw werknemers bij het verkrijgen van de juiste visa, werk- en verblijfsvergunningen, het bepalen van de visumcategorieën en adviseren over immigratiezaken en -processen. Hierbij worden onze specialisten ondersteund door high end technologie en een wereldwijd netwerk.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.