Immigratie

De aanvraag van een verblijfs- en/of werkvergunning is meestal een belangrijke eerste stap bij een internationale uitzending. Maar niet alleen deze stap bepaalt hoe voortvarend jouw werknemer in zijn nieuwe buitenlandse functie kan beginnen. De ‘employee experience’ van jouw werknemer wordt ook in belangrijke mate beïnvloed door de professionaliteit en doorlooptijd van dit proces.

En dat is bepaald geen sinecure. Immigratiewetgeving is complex en verandert snel. Ook voeren Immigratie-instanties vaker controles uit en volgen er bij overtreding regelmatig (significante) sancties.

Onze immigratiespecialisten stellen alles in het werk om de eerste stap in de uitzending van jouw werknemers zo aangenaam mogelijk te maken – ondanks de complexiteit van wet- en regelgeving en van toepassing zijnde procedures. Wij ondersteunen jou en jouw werknemers bij het verkrijgen van de juiste visa, werk- en verblijfsvergunningen, en het bepalen van de visumcategorieën. Daarnaast adviseren wij over immigratiezaken en -processen. Hierbij worden wij ondersteund door KPMG LINK Technology en ons wereldwijde KPMG-netwerk van immigratiespecialisten.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.