WOZ en gemeentelijke heffingen-nieuws

WOZ-waarde van een pand in aanbouw; in- of exclusief omzetbelasting?

Op 3 november 2023 is de conclusie van advocaat-generaal Pauwels (‘A-G’) gepubliceerd over de vraag of de WOZ-waarde van een pand in aanbouw in- of exclusief omzetbelasting moeten worden vas ...

Nieuwsbrief WOZ en gemeentelijke heffingen - Augustus 2023

De nieuwsbrief WOZ en gemeentelijke heffingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt twee keer per jaar. Hierbij presenteren wij u de eerste editie van 2023.

Nieuwsbrief WOZ en gemeentelijke heffingen – Maart 2023

De nieuwsbrief WOZ en gemeentelijke heffingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt twee keer per jaar. Hierbij presenteren wij u de eerste editie van 2023.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.