Internationaal belastingrecht-nieuws

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen over wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pillar 2)

De nota naar aanleiding van het verslag geeft op veel vragen antwoord, maar er zijn nog veel punten welke nader moeten worden ingevuld op ondermeer OESO-niveau.

Samenvatting belastingverdrag Nederland-België

Het nieuwe verdrag zal op zijn vroegst vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn (maar wellicht pas per 1 januari 2025). Wij staan kort stil bij een aantal belangrijke aspecten.

Leidraad Mandatory Disclosure Rules (DAC6) 2023 gepubliceerd

De Leidraad kent onder meer een aantal inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van de eerdere versie.

New Dutch Transfer Pricing Decree

The new Dutch Transfer Pricing Decree was published on July 1, 2022.  The new decree focuses on recent developments that have resulted in changes to the OECD Transfer Pricing Guidelines but also ...

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.