Geen verhoging belastingrente vennootschapsbelasting

24 februari 2023
Voorlopig geen verhoging

In onze berichtgeving van 3 februari 2023 informeerden wij u over de wettelijke verhoging van het percentage belastingrente dat verschuldigd is over aanslagen vennootschapsbelasting en bronbelasting van 8 naar 10,5%. Deze verhoging zou per 1 maart 2023 plaatsvinden.

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 23 februari 2023 heeft de Staatssecretaris van Financiën aangegeven dat hij voornemens is om tijdens de integrale voorjaarsbesluitvorming de percentages van de belastingrente opnieuw te bekijken. Voorlopig wordt derhalve het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en bronbelasting niet verhoogd, en blijft dus 8%.

Om het percentage van de verschuldigde belastingrente voorlopig op 8% te houden, moet de regelgeving met terugwerkende kracht worden gewijzigd. In de periode van 1 maart 2023 tot het moment van de wijziging van de regelgeving zal voor de door de Belastingdienst te vergoeden belastingrente wel het percentage van 10,5% worden gehanteerd. Overigens zijn er maar een zeer beperkt aantal situaties waarin de belastingdienst daadwerkelijk belastingrente vergoedt.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan helpt uw Meijburgadviseur u uiteraard graag.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.