Tax Controversy & Litigation

Fiscale geschillenbeslechting is een complex terrein dat nauwkeurige samenwerking tussen verschillende kennisdomeinen vereist. Naast formele juridische expertise is een diepgaande kennis van het materiële recht essentieel. Wij begrijpen dat de sleutel tot succes ligt in deze multidisciplinaire benadering.

Contact

Ons team van specialisten beschikt over uitgebreide ervaring met en diepgaande kennis van zowel de formele als materiële aspecten van het fiscaal recht. Wij schakelen met onze eigen experts op inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, transfer pricing, btw of douane om op inhoudelijk gebied de juiste feitelijke en argumentatieve ondersteuning bij procedures te verkrijgen. Wij kiezen zo in overleg met onze cliënt de meest geschikte aanpak in fiscale disputen.

Internationaal

Wij zijn goed voorbereid op complexe kwesties rondom transfer pricing, verborgen vaste inrichtingen en andere aspecten met internationale fiscale implicaties. Wij bundelen krachten met 450 KPMG vakgenoten uit ons wereldwijde netwerk van 88 landen, om jou de beste ondersteuning te bieden.

Advocatuur en bescherming

Het belang van de advocatuur in fiscale geschillen is onbetwistbaar. Ons team bestaat daarom niet alleen uit ervaren fiscale professionals, maar ook uit advocaten. Wij bieden een multidisciplinaire aanpak, internationale samenwerking en expertise op het snijvlak van fiscaal en strafrecht, waardoor wij bij uitstek jouw partner zijn in fiscale geschillen.

Advies nodig?

Als marktleider op dit gebied met een wereldwijd netwerk van belastingadviseurs en advocaten weten wij precies hoe we het beste kunnen helpen. Wij richten ons op de hoofdzaak en de langdurige relatie met de lokale autoriteiten, hierdoor kan de focus liggen op de dagelijkse activiteiten van het bedrijf. Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie en/of het inplannen van een (virtueel) gesprek.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.