Transfer Pricing

Wanneer het bedrijf deel uitmaakt van een multinationaal concern en actief is in verschillende landen, komt Transfer Pricing direct om de hoek kijken. Intragroepstransacties moeten voldoen aan almaar uitdijende regels op het gebied van verrekenprijzen ‑ om nog maar te zwijgen van het zakelijkheidsbeginsel.

Contact team

In een mondiale zakenwereld waar grenzen steeds minder belangrijk worden, controleren belastingautoriteiten en andere belanghebbenden strenger op naleving. Regelgeving omtrent verrekenprijzen wordt steeds gedetailleerder, met strikte documentatievereisten en termijnen. Bovendien wordt een steviger aanpak gehanteerd bij het opleggen van boetes wegens niet-naleving.

De ervaren Transfer Pricing professionals van KPMG Meijburg & Co beschikken over uitgebreide ervaring in het veld en staan bekend om hun gedegen technische expertise en ervaring. Zij kunnen helpen de risico’s in verband met verrekenprijzen en de bijbehorende belastingen doeltreffend te identificeren en te minimaliseren.

Advies nodig?

Onze specialisten maken deel uit van het Global Transfer Pricing Services-netwerk van KPMG, dat bestaat uit meer dan 2,500 deskundigen. Zij leveren een uitgebreid pakket van diensten inzake verrekenprijzen – waaronder beoordelingen van het waardeketenmanagement –, het beoordelen en voorbereiden van verrekenprijzen op lokaal of internationaal niveau, benchmarking, verrekenprijzen en bedrijfsvoering met bijbehorende toepassingen, waarderingsanalyses, hulp bij het sluiten van bilaterale of unilaterale vaststellingsovereenkomsten, advies over de omgang met de bevoegde belastingautoriteiten, fiscale controles en procesvoering.

Aankomende events

01
Mar

Webcast - Transfer Pricing Controversy in the Financial Transactions Area: Insights from Recent Dutch Jurisprudence

05
Mar

Bijeenkomst - People Services Reward Atelier

14
Mar

Webcast - Fiscale HR & Payroll Update

14
Mar

Webcast - 'Verduidelijking bewijslast toepassing btw-nultarief bij grensoverschrijdende goederenleveringen'

14
Mar

Webcast - Fiscale actualia voor woningcorporaties

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.