Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting wijzigt voortdurend en kent legio stimulerings- en antimisbruikmaatregelen. Onze specialisten ondersteunen met proactieve advisering maar ook bij het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting, het invoeren van nieuwe werkwijzen en het implementeren van nieuwe administratieve systemen.

Contact team

Naast onze breed georiënteerde specialisten, ondersteunen en adviseren diverse specialistengroepen op deelgebieden van vennootschapsbelasting, zoals deelnemersvrijstelling, fiscale eenheid, fusies en splitsingen, rulings, innovatiebox, internationaal belastingrecht, renteaftrek, transfer pricing, Controlled Foreign Company (CFC) regels, management participaties, zetelverplaatsing en MLI.

We werken geïntegreerd met elkaar samen vanuit dezelfde kantoren in Nederland. In internationaal verband werken we nauw samen met onze collega’s van KPMG waardoor we internationaal opererende organisaties het beste belastingadvies leveren.

Aangifte vennootschapsbelasting bij Meijburg

Onze diensten op het gebied van vennootschapsbelasting stoppen niet bij advisering. Wij ontzorgen organisaties ook bij hun Nederlandse tax compliance verplichtingen en wereldwijde tax compliance verplichtingen van andere vennootschappen in het concern. Daarbij ondersteunen we bij het invoeren van nieuwe werkwijzen en bij het implementeren van nieuwe administratieve systemen.

We benaderen het aangifteproces vanuit een bredere context dan alleen het opstellen en indienen van de aangifte. Zo beschouwen we deze als een jaarlijks terugkerende levenscyclus waardoor je op elk moment over je fiscale positie geïnformeerd bent. Door een goed samenspel met onze compliance specialisten kunnen we daardoor:

  • (onnodig) hoge administratieve lasten voorkomen;
  • de toenemende eisen vanuit de fiscus en de impact van veranderende wet- en regelgeving effectief adresseren;
  • de (stevige financiële) risico’s goed managen en de kansen benutten.

Eén Client Service Team

Bij Meijburg is aangifte en advies in één Client Service Team verenigd en zij werken op dezelfde kantoren in Nederland. Persoonlijk contact met een herkenbaar team en korte communicatielijnen.
Andere voordelen zijn:

outsourcing

Geen outsourcing

De aangifte wordt in Nederland gemaakt en waar mogelijk op locatie. De data gaat de grens niet over.

It tool

Kosten- en tijdsbesparing

Een efficiënt aangifte proces door de inzet van IT-tools.

advies

Hoge kwaliteit service

Optimale integratie van belastingadvies in de aangifte waarbij we pro-actief optimalisatiemogelijheden en risico’s signaleren.

Aangifte applicatie vennootschapsbelasting Nexus

We streven continue naar digitale vernieuwing en verbetering. Key in een wereld waarin (de kwaliteit van) compliance steeds belangrijker is geworden, de prijs een onverminderd belangrijk argument is en het afdekken van risico’s in ons aller belang is. Daarom bereiden wij de aangifte vennootschapsbelasting op een hoogwaardige en toch (kosten)efficiënte voor. We maken daarbij gebruik van technologische oplossingen en hebben daarvoor ook onze eigen applicatie Nexus ontwikkeld.

 

Aankomende events

30
Nov

Online - Btw-sessie | CBAM-verplichtingen

30
Nov

Webcast - Woningcorporaties | Onderzoek fiscaliteit in de jaarrekening

07
Dec

Webcast - Schijnzelfstandigheid in de zorg

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.