Compliance

In de supply chain van de internationale handel spelen de douaneautoriteiten een belangrijke rol.  Naast de controles op goederen en documenten bij het binnenkomen of verlaten van de Europese Unie voert de douane ook administratieve onderzoeken uit. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van geautomatiseerde controles. Daar waar mogelijk steunen de douaneautoriteiten op de beheersmaatregelen die bedrijven zelf hebben getroffen om een juist, tijdig, volledig en controleerbaare douaneproces te waarborgen. Begrippen als douane-compliant, douane framework, customs control framework en AEO framework hebben hun intrede gedaan.

Wij kunnen jouw bedrijf ondersteunen bij het inrichten van een douane control framework. Daar waar wenselijk kan worden ingezoomd op specifieke douaneonderwerpen, zoals een tariefanalyse, oorsprongsanalyse of analyse van de douanewaarde als of niet in combinatie met transferpricing en omzetbelasting. Uiteraard kunnen we ook zorgdragen voor training en opleiding op maat op alle voornoemde onderwerpen.

Neem vooral contact op met onze douanespecialisten. Wij helpen bij het inventariseren van de mogelijkheden en adviseren over de aanpak die het beste bij jouw bedrijf past.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.