Oorsprong

Wat is de betekenis van oorsprong?

Wat betekent de oorsprong van een product of goed? De oorsprong van een product of goed is het land van productie. Het kan ook het land zijn waar de laatste essentiële bewerking heeft plaatsgevonden.

De oorsprong van een product is belangrijk voor de douanetechnische behandeling van goederen in de Europese Unie (EU). Het gaat hierbij om ingevoerde, vervaardigde en naar derde landen uitgevoerde goederen. Er bestaan twee definities van het begrip oorsprong: de preferentiële oorsprong en niet-preferentiële oorsprong.

Preferentiële oorsprong

Wat betekent preferentiële oorsprong? De EU heeft met een groot aantal partnerlanden handelsakkoorden gesloten met gunstige douanetarieven. Een Europese importeur krijgt als gevolg hiervan een lager douanetarief of zelfs een nultarief bij de invoer van goederen uit partnerlanden. Ook kan een Europese exporteur een (preferentiële oorsprongs)verklaring afgeven. Hierdoor komt zijn afnemer in zijn land in aanmerking voor vermindering van invoerrechten.

Naast handelsakkoorden (bilaterale regelingen), verleent de EU ook eenzijdige tariefvoordelen aan sommige landen. Dit noemen ze het ‘Algemeen Preferentieel Systeem’ (APS). APS is een unilaterale regeling die ontwikkelingslanden in staat stelt om goederen die van oorspong zijn tegen een verlaagd tarief de EU in te voeren.

Om gebruik te maken van deze begunstigde EU-regelingen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het product of goed moet een specifieke behandeling hebben gehad in het land van export/oorsprong.
  • Als bewijs dient u een preferentieel oorsprongsbescheid te overleggen.
  • De goederen komen rechtstreeks uit het land van export.

Niet-preferentiële oorsprong

Niet-preferentiële oorspong betekent dat een goed of product in een land ‘geheel en al is verkregen’; of in een land van vervaardiging een ‘laatste essentiële bewerking’ heeft ondergaan.

De niet-preferentiële oorsprong is onder meer van belang bij:

  • de toepassing van handelspolitieke of politieke maatregelen;
  • oorsprongsaanduiding op een product of verpakking;
  • gezondheidsredenen, antidumpingrechten of quotaregelingen zoals een tariefcontingent.

Hoe helpen wij u met preferentiële oorsprong?

Het vaststellen van de juiste (niet) preferentiële oorsprong is een complexe aangelegenheid met mogelijke financiële consequenties. Onze douanespecialisten adviseren en trainen u om de regelgeving rond preferentiële oorsprong juist toe te passen.

Preferentiële oorsprong: bindende oorsprongsinlichting (BOI)

Om meer zekerheid te krijgen over de oorsprong van een product of goed vraagt u bij de douane een bindende oorsprongsinlichting (BOI) aan. In de EU is deze BOI drie jaar geldig. Dankzij onze ervaren specialisten weten wij precies of u in aanmerking komt voor een begunstigde BOI. Daarnaast begeleiden wij u graag bij het opstellen en indienen van de betreffende aanvraag.

Meer weten over preferentiële oorsprong?

Heeft u hulp nodig met preferentiële oorsprong? Onze douanespecialisten kennen de dynamiek van preferentiële oorsprong maar al te goed. Wij helpen u graag.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.