Oorsprong

Oorsprong

De oorsprong van een product is essentieel voor de douane technische behandeling van goederen die in de Europese Unie (EU) ingevoerd of vervaardigd worden, of voor goederen die naar derde landen worden uitgevoerd. Er bestaan twee definities van het begrip oorsprong: de preferentiële oorsprong en niet-preferentiële oorsprong.

Preferentiële oorsprong

De EU heeft met een groot aantal landen en landengroepen handelsakkoorden gesloten waarin in gunstige douanetarieven worden voorzien. Een Europese importeur kan zo onder voorwaarden gebruik maken van lager douanetarief of zelfs nultarief bij invoer van goederen uit partnerlanden. Daarnaast kan een Europese exporteur in sommige gevallen een (preferentiële oorsprongs)verklaring afgegeven waardoor een afnemer in aanmerking komt voor een vermindering van verschuldigde invoerrechten in het land van bestemming.

Naast de zogenoemde handelsakkoorden (bilaterale regelingen), verleent de EU aan sommige landen ook eenzijdig tariefvoordelen. Dit zogeheten ‘Algemeen Preferentieel Systeem’ (APS) betreft een unilaterale regeling die aangewezen ontwikkelingslanden in staat stelt om van oorsprong zijnde goederen tegen een verlaagd tarief de EU in te voeren.

Om gebruik te kunnen maken van deze begunstigde regelingen dienen een aantal voorwaarden te worden vervuld. Zo zullen de betreffende goederen vaak een specifieke behandeling hebben moeten ondergaan in het land van export, dient als bewijs een preferentieel oorsprongsbescheid te worden overgelegd en wordt vaak als eis gesteld dat de goederen rechtstreeks van het land van export naar de EU worden verzonden.

Niet-preferentiële oorsprong

De niet-preferentiële oorsprong is onder meer van belang bij de toepassing van handelspolitieke of politieke maatregelen, oorsprongsaanduiding op een product of verpakking, gezondheidsredenen, antidumpingrechten of quotaregelingen zoals een tariefcontingent.

Hoe kunnen wij u helpen?

Bijstand bij het vaststellen van de preferentiële en niet-preferentiële oorsprong
Het vaststellen van de juiste (niet)preferentiële oorsprong kan een behoorlijk complexe aangelegenheid zijn met de nodige financiële consequenties. Onze douanespecialisten kunnen u adviseren alsook trainen zodat de oorsprongsregelgeving op een juiste wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast.

Bindende oorsprongsinlichting (BOI)
Om meer zekerheid te krijgen over de oorsprong van een goed kan bij de douane een bindende oorsprongsinlichting (BOI) aangevraagd worden. Deze BOI is in de hele EU voor een periode van drie jaar geldig vanaf de datum van afgifte. Dankzij de uitgebreide ervaring van onze specialisten op dit terrein kunnen wij vooraf goed inschatten wat de kans is dat een begunstigde BOI kan worden verkregen. Daarnaast begeleiden wij u graag bij het opstellen en indienen van de betreffende aanvraag.

Wilt u meer weten?

Neem  dan contact op met onze douanespecialisten.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.