Douanewaarde

Maatstaf van heffing: specifieke rechten en douanewaarde berekenen

Het vaststellen van de juiste maatstaf van heffing is belangrijk bij het berekenen van invoerrechten. In de EU zijn er twee soorten maatstaven:

 • Heffingen op de hoeveelheid van de goederen (per kilo, per stuk, per liter). Dit noemen we ook wel specifieke rechten;
 • Heffingen op de financiële waarde van de goederen.
  De invoerrechten heten dan ad-valorem rechten; de financiële waarde noemen we ook wel douanewaarde.

Ook een combinatie van deze maatstaven is mogelijk bij het berekenen van invoerrechten. Dat wil zeggen een deel douanewaarde berekenen en een deel specifiek recht berekenen.

Douanewaarde: waar lopen organisaties in de praktijk tegenaan

De hoofdregels voor het bepalen van de douanewaarde staan in het Douanewetboek van de Unie (DWU). Het begrip douanewaarde gebruiken we in de eerste plaats bij de toepassing van het douanetarief.

Het DWU kent zes methoden van waardevaststelling. Deze methoden dient u in chronologische volgorde toe te passen (op verzoek van de importeur mag u methode 4 en 5 omwisselen):

 1. transactiewaarde van de ingevoerde goederen;
 2. transactiewaarde van identieke goederen;
 3. transactiewaarde van soortgelijke goederen;
 4. terugrekenmethode;
 5. berekende waarde;
 6. vaststelling met redelijke middelen.

De hoofdregel voor de douanewaarde van de goederen

De eerste methode is de hoofdregel voor de douanewaarde van de goederen. De douanewaarde is de overeengekomen prijs tussen koper en verkoper. Bij afwijking van de douanewaarde moet u kunnen aantonen dat deze methode niet toepasbaar is.

De douanewaarde wordt soms met bepaalde elementen verhoogd zoals bijvoorbeeld:

 • Vrachtkosten tot aan de EU grens.
 • De waarde van goederen en of diensten die gratis aan de fabrikant van de goederen zijn verstrekt
 • Royalty’s betaalbaar in het kader aan- of wederverkoop van de goederen.

De douanewaarde wordt soms met bepaalde elementen verlaagd zoals bijvoorbeeld:

 • Vrachtkosten binnen de EU.
 • Invoerrechten in de EU indien reeds in de prijs van het goed opgenomen

Transfer pricing / verbondenheid

De transactiewaarde is alleen van toepassing als de verkoper en koper onafhankelijk van elkaar zijn. Als dit niet het geval is dan mag de prijs daardoor niet beïnvloed zijn. Bestaande ‘transfer pricing’ documentatie dient vaak als bewijs dat de prijs tussen partijen niet is beïnvloed.

Het transfer-pricingbeleid van een onderneming kan tot gevolg hebben dat er met terugwerkende kracht prijsaanpassingen volgen. Dit heeft invloed op de te hanteren douanewaarde-methode en dus de aangegeven douanewaarde.

Het is belangrijk om dit vooraf goed te onderzoeken. U wilt namelijk geen navorderingen of weigeringen van mogelijke teruggaaf van invoerrechten door de autoriteiten. Het is gebruikelijk om de juistheid van de douanewaarde vooraf af te stemmen met de autoriteiten

Hoe kunnen wij u helpen met douanewaarde berekenen en invoerrechten ?

Onze douanespecialisten beschikken over ruime ervaring op het gebied van douanewaarde en invoerrechten. Onze douanespecialisten werken nauw samen met onze transfer pricing specialisten op het gebied van douanewaarde en invoerrechten. Wij zorgen ervoor dat u  voldoet aan de regelgeving van beide fiscale disiplines.

Wilt u meer weten over douanewaarde en invoerrechten?

Heeft u hulp nodig met douanewaarde berekenen en transfer pricing? Neem dan contact op met onze douanespecialisten. Wij helpen bij het inventariseren van de mogelijkheden en adviseren over de aanpak die het beste bij uw bedrijf past.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.