Douanewaarde

Douanewaarde

Maatstaf van heffing

Het vaststellen van de juiste maatstaf van heffing speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de verschuldigde invoerrechten. In de EU worden twee soorten maatstaf toegepast:

  • de hoeveelheid van de goederen (per kilo, per stuk, per liter).Heffingen op deze basis worden ook wel specifieke rechten genoemd; of

  • de financiële waarde van de goederen.
    De invoerrechten heten dan ad-valorem rechten; deze waarde wordt aangeduid als douanewaarde.

Ook een combinatie van deze maatstaven is mogelijk: het recht wordt voor een deel berekend over de douanewaarde en voor een deel aan de hand van een specifiek recht.

Douanewaarde - Waar lopen organisaties in de praktijk tegenaan

De hoofdregels voor het bepalen van de douanewaarde zijn neergelegd in het Douanewetboek van de Unie (DWU). Het begrip douanewaarde wordt in de eerste plaats gebruikt bij de toepassing van het douanetarief. Het DWU kent zes methoden van waarde vaststelling die in chronologische volgorde dienen te worden toegepast (op verzoek van de importeur mogen methode 4 en 5 worden omgewisseld):

  1. Transactiewaarde van de ingevoerde goederen;

  2. Transactiewaarde van identieke goederen;

  3. Transactiewaarde van soortgelijke goederen;

  4. Terugrekenmethode;

  5. Berekende waarde;

  6. Vaststelling met redelijke middelen.

De eerste methode is de hoofdregel voor de douanewaarde van de goederen. Bij afwijking moet worden aangetoond dat deze methode niet kan worden toegepast. Dit betekent dat de douanewaarde veelal de waarde is tussen een verkoper en koper van een product en wordt uitgedrukt in de tussen hen overeengekomen prijs, die soms met bepaalde elementen wordt verhoogd (bijvoorbeeld vrachtkosten tot aan de EU grens, de waarde van goederen en of diensten die gratis aan de fabrikant van de goederen zijn verstrekt en royalty’s betaalbaar in het kader aan- of wederverkoop van de goederen) en soms met bepaalde elementen wordt verlaagd (zoals vrachtkosten binnen de EU en invoerrechten in de EU indien reeds in de prijs van het goed opgenomen).

Transfer pricing / verbondenheid

De transactiewaarde is slechts van toepassing indien de verkoper en koper onafhankelijk van elkaar zijn en als dit niet het geval is, de prijs daardoor niet is beïnvloed. Om te bewijzen dat de prijs tussen gelieerde partijen niet is beïnvloed, wordt vaak aansluiting gezocht bij  bestaande ‘transfer pricing’ documentatie. Het transfer pricing beleid van een onderneming kan echter tot gevolg hebben dat er met terugwerkende kracht prijsaanpassingen volgen met  een grote invloed  op de te hanteren douanewaarde methode en dus de aangegeven douanewaarde. Het is belangrijk om dit vooraf goed te onderzoeken en vast te leggen zodat hier geen navorderingen uit voortvloeien of een eventuele teruggaaf van invoerrechten door de autoriteiten wordt geweigerd. Hierbij is het gebruikelijk om de juistheid van de douanewaarde vooraf af te stemmen met de autoriteiten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze douanespecialisten beschikken over ruime ervaring op het gebied van het vaststellen van de douanewaarde. Veelal werken onze douanespecialisten hierbij nauw samen met onze transfer pricing specialisten waardoor wij kunnen waarborgen dat voldaan wordt aan de regelgeving van beide fiscale disciplines.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met onze douanespecialisten.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.