Douanetarief

Douanetarief

Douanetarief, gebruikstarief en goederencodes

Bij de invoer van goederen bepaalt het douanetarief voor een deel het bedrag van de invoerrechten. Het douane tarief is de rekeneenheid waarmee u de maatstaf van heffing vermenigvuldigt. Dit resulteert in het verschuldigde invoerrecht.

Het douanetarief betreft meestal een percentage (ad valorem rechten). Voor sommige goederen is een vast bedrag per specifieke eenheid vastgesteld (specifieke rechten).

Goederencode in de Gecombineerde Nomenclatuur douane

De Gecombineerde Nomenclatuur (GN) is een onderverdeling van alle goederen die in de EU worden in- of uitgevoerd. Deze goederencode is gebaseerd op het ‘Harmonized System’ (HS) van de Werelddouaneorganisatie. Ten opzicht van het HS (codering op zes cijfer niveau) kent de GN een meer gedetailleerde goederencode (acht cijfer niveau). De classificatie van goederen in de GN bepaalt welk invoerrecht van toepassing is. Een juiste indeling in de GN is van belang om het correcte bedrag aan invoerrechten te berekenen.

Geïntegreerde douanetarief van de Europese Gemeenschappen (Taric)

Naast de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) douane, kent de EU ook het Taric. Taric is een 10-cijferige goederencode. Taric bevat naast de onderverdelingen van de GN nog verdere onderverdelingen. Deze onderverdelingen staan in verband met onder meer tariefschorsingen, tariefpreferenties, antidumpingrechten en compenserende rechten. De eerste acht cijfers van Taric zijn altijd gelijk aan die van de GN. Kortom, Taric is een goederencode die tariefgegevens aanduidt.

Nationaal Gebruikstarief douane

In het Gebruikstarief vindt u het tarief van invoerrechten en overzichten van andere regelingen die van kracht zijn bij de in- en uitvoer van goederen. Het Gebruikstarief douane bevat onderverdelingen zoals btw-tarieven, tarieven van de accijnzen, allerlei toegestane nationale preferentiële regelingen, contingenten en maatregelen van non-tarifaire aard.

Bindende Tarief Inlichtingen

Bij twijfel over de juiste indeling van een goed vraagt u een Bindende Tarief Inlichting (BTI) aan. Een BTI geeft zekerheid omtrent de juiste indeling van een goed. Het geeft de houder rechtszekerheid voor een periode van drie jaar.

Wij helpen u graag met douane tarief

Onze  douanespecialisten assisteren ondernemingen bij classificatievraagstukken zoals het uitvoeren van classificatieanalyses, het opstellen en indienen van BTI aanvragen en het in bezwaar en beroep bepleiten van een specifieke classificatie.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met onze douanespecialisten. Onze douanespecialisten kennen de dynamiek van douanetarief, gebruikstarief en goederencodes maar al te goed. Wij helpen u graag.

 

 

 

 

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.