Transfer Pricing

Value Chain Management

Hoe voert u een goede ‘Value Chain’ analyse uit? En hoe gaat u op basis hiervan waarde toekennen aan bedrijfsonderdelen die betrokken zijn bij interne transacties tussen uw vestigingen in binnen- en buitenland? Dat kan alleen met gedegen branchekennis. Wilt u uw Value Chain in kaart brengen en uw Transfer Pricing beleid optimaliseren? Maar heeft u geen idee hoe dit aan te pakken? Meijburg & Co heeft de juiste kennis en ervaring in huis om u goed te adviseren.

Transfer Pricing Documentatie

Transfer Pricing documentatie wordt steeds belangrijker om te voldoen aan wettelijke documentatieverplichtingen en om voorbereid te zijn op vragen van de Belastingdienst in Nederland of daarbuiten. Maar hoe ontwikkelt u de documentatie zo efficiënt mogelijk en hoe houdt u deze vervolgens up-to-date? Om te kunnen voldoen aan de vereisten op het gebied van documentatie hebben wij een gedegen (technologische) aanpak ontwikkeld. Meijburg & Co biedt diverse oplossingen uiteenlopend van volledige outsourcing van uw documentatie tot een review van documentatie om mogelijke risico’s, tekortkomingen en ‘do’s and don’ts’ te identificeren. Onze modulaire benadering maakt het mogelijk dat u een (groot) deel van de documentatie ook zelf kan opstellen, onder begeleiding van onze specialisten.

Controversy and Dispute Resolution

Het voorkomen en oplossen van geschillen met de Belastingdienst. Ook hiermee kunt u te maken krijgen wanneer sprake is van interne transacties tussen één of meerdere vestigingen van uw onderneming. Goed om te weten dat Meijburg & Co hier veel ervaring mee heeft, gebruik maakt van het internationale KPMG Global Transfer Pricing Services-netwerk en u daarom kan bijstaan in gesprekken en onderhandelingen met belastingautoriteiten in zowel Nederland als in het buitenland. Zo kunnen wij u als geen ander met raad en daad bijstaan bij geschillen, of wanneer u meer zekerheid vooraf wilt krijgen, met het verkrijgen van een Advance Pricing Agreement (APA).

Financial Transactions and Tax Valuations

De services Value Chain Management, Transfer Pricing Documentation en Controversy and Dispute Resolution kunnen niet zonder de kennis en ervaring op het gebied van Financial Transactions and Tax Valuations. Een goede, objectieve onderbouwing van complexe interne verrekenprijzen is immers een vak op zich. Die onderbouwing vraagt kennis van zowel fiscaliteit als financiële economie. In de Global Transfer Pricing Services-praktijk van Meijburg & Co zijn daarom, naast fiscalisten, ook ervaren economen en financieel specialisten actief.

Transfer Pricing Technology

Met behulp van Transfer Pricing Technology kunt u, door gebruik te maken van data analytics, concurrentievoordeel behalen. Van het blootleggen van risico’s voor u als belastingplichtige tot het bieden van kansen in transactiegegevens. Tax Intelligence Solution, Transfer Pricing Automated Documentation en Country-By-Country Reporting Analytics zijn de tools die deel uitmaken van Transfer Pricing Technology.

Meer informatie over Transfer Pricing?

Als u meer wilt weten over Transfer Pricing, dan gaat Meijburg & Co graag het gesprek met u aan. Neem daarvoor contact op met onze specialisten.

Upcoming events

Online - Tax Sustainability

Online - Fiscale optimalisatie vastgoedstrategie

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.