Pro Memorie 2023

Een handig naslagwerk voor de administratievoering van bedrijven, instellingen en ondernemers. De belastingtarieven en premies voor 2023 vindt u overzichtelijk samengevat in de nieuwe Pro Memorie.

Pro Memorie 2023

Nieuwsoverzicht (9)

Nieuwe vragen aan HvJ: op weg naar een ruimer vaste inrichting-begrip voor de btw?

9 oktober 2020
Recent heeft de Roemeense rechter prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over het vaste inrichting-begrip voor de btw in de zaak Berlin Chemie (C-333/20). Deze zaak ...
Lees verder

Nieuwsbrief WOZ, lokale belastingen – september 2020

24 september 2020
De NieuwsFlits WOZ en lokale belastingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt twee keer per jaar. Hierbij presenteren wij u de tweede editie van 2020 (3e kwar ...
Lees verder

HvJ in A Oy: colocatiediensten geen verhuur van vastgoed, ook geen andere vastgoeddienst

3 juli 2020
Op 2 juli 2020 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) uitspraak gedaan in de zaak A Oy (C-215/19). Hierin gaat het over de vraag of colocatiediensten moeten worden aangemerkt als verhuur van vast ...
Lees verder

Aftrekmogelijkheid btw op instandhoudingskosten leegstaand vastgoed verruimd

30 juni 2020
Op 26 juni 2020 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de btw op instandhoudingskosten van een leegstaand kantoorpand aftrekbaar is, ook als de eigenaar zijn voornemen om het pand btw-belast te gaan verhur ...
Lees verder

Levering van (kort) verhuurd pand door een ontwikkelaar geen overdracht van een algemeenheid van goederen voor de btw

15 mei 2020
De Hoge Raad laat in zijn arrest van 15 mei 2020 het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden in stand. Het onderhavige pand werd van btw vrijgesteld verhuurd. Als gevolg van deze uitspraak worden partijen g ...
Lees verder

Nieuwe prejudiciële vraag over begrip 'vaste inrichting' voor btw

1 april 2020
Op 20 december 2019 heeft het Oostenrijkse Bundesfinanzgericht een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over het begrip ‘vaste inrichting’ in de zaak Titanium Ltd ( ...
Lees verder

Nieuwsbrief WOZ, lokale belastingen en milieuheffingen – maart 2020

30 maart 2020
De Nieuwsbrief WOZ, lokale belastingen en milieuheffingen besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak en verschijnt in beginsel driemaal per jaar. Hierbij presenteren wij u d ...
Lees verder

Werkelijk gebruik btw-aftrek toegestaan bij bank

30 maart 2020
Op 27 maart 2020 heeft Hof Den Bosch een belangwekkende uitspraak gedaan over btw-aftrek in een zaak van een financiële instelling. Het hof oordeelt dat de ‘werkelijkgebruikmethodiek’ van de bank vold ...
Lees verder

Verkrijging uitsluitend juridische eigendom aandelen in onroerendezaakrechtspersonen niet belast met overdrachtsbelasting

4 maart 2020
De uitspraak van Hof ‘s-Hertogenbosch zou voor de praktijk mogelijk ook van belang kunnen zijn bij de verwerving van aandelen in onroerendezaakrechtspersonen door beleggingsfondsen zonder rechtspersoo ...
Lees verder

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.