Tax Update Shipping & Offshore - February 2024

This is the first Tax Update for the Shipping & Offshore sector for 2024.

Lees verder

Nieuws

Nieuwsoverzicht (816)

EU en Mercosur sluiten handelsovereenkomst

12 juli 2019
Na 20 jaar onderhandelen hebben de Europese Unie en de Mercosurlanden - Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay - op 28 juni 2019 een politiek akkoord bereikt over een ambitieuze, evenwichtige en al ...

Arrest Hoge Raad over bonusaandelen en vrije ruimte van de werkkostenregeling (gebruikelijkheidstoets)

12 juli 2019
Op 12 juli 2019 heeft de Hoge Raad de uitspraak gepubliceerd in een door Meijburg & Co gevoerde procedure over de vraag of de toekenning van (bonus)aandelen in de vrije ruimte van de werkkost ...

Hoge Raad bevestigt ruime uitleg fiscale eenheid btw

9 juli 2019
Dit is met name van belang voor partijen met een beperkt btw-aftrekrecht, zoals onderwijs- en zorginstellingen, banken, verzekeraars en onder omstandigheden holdings.

Geen btw-aftrek voor beleggingsactiviteiten van universiteit

8 juli 2019
Op 3 juli 2019 heeft het Europese Hof van Justitie (‘HvJ’) uitspraak gedaan in de zaak University of Cambridge (C‑316/18). Deze uitspraak is actueel en niet alleen van belang voor non-profitorganisati ...

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – juli 2019

5 juli 2019
Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf is de digitale nieuwsbrief van Meijburg & Co met een breed scala aan fiscale ontwikkelingen die van belang zijn voor familiebedrijven.

Video: technology in tax departments

4 juli 2019
Bekijk hoe KPMG Meijburg & Co deze ontwikkeling inzet ten behoeve van haar klanten.

Is het belastingstelsel nog wel van deze tijd?

4 juli 2019
“…Nu wij in een digitale wereld winst niet alleen moeten belasten in het land waar de onderneming fysiek aanwezig is.”  De meeste internationale bedrijven betalen via lokale vestigingen (vaste ...

Mogelijk btw over schadevergoeding bij voortijdige ontbinding leaseovereenkomst

4 juli 2019
Op 3 juli 2019 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak UniCredit Leasing EAD (nr. C-242/18).

Europese richtlijn voor fiscale arbitrage: het voordeel van de twijfel?

3 juli 2019
Op1 juli 2019 trad de Europese richtlijn voor fiscale arbitrage in werking met als doel een betere procedure te scheppen voor het oplossen van conflicten tussen lidstaten van de EU inzake&nb ...

De EU en Vietnam ondertekenen vrijhandelsovereenkomst en investeringsbeschermings-overeenkomst

3 juli 2019
De EU heeft de vrijhandelsovereenkomst omschreven als de "meest ambitieuze" vrijhandelsovereenkomst die de EU ooit met een ontwikkelingsland heeft gesloten.

Wetsvoorstel implementatie ATAD2 ingediend bij Tweede Kamer

3 juli 2019
Zowel hybridemismatches tussen EU lidstaten onderling als tussen EU-lidstaten en derde landen worden bestreden.

Definitief besluit vooroverleg rulings met internationaal karakter gepubliceerd

2 juli 2019
Er komen strengere eisen rondom de afgifte van internationale rulings en daarnaast worden de regels rondom de afgifte van deze rulings transparanter.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.