Court of Justice of the European Union rules that the UBO register must not be publicly accessible

The Minister of Finance has asked the Dutch Chamber of Commerce to temporarily stop providing information from the UBO register, effective as of November 22, 2022.

Court of Justice of the European Union rules that the UBO register must not be publicly accessible

Nieuwsoverzicht (1)

Coronaspoedwet (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid)

15 april 2020
De Eerste Kamer heeft op 21 april 2020 ingestemd met het voorstel van wet waarin tijdelijk afwijkende regelingen mogelijk worden gemaakt met betrekking tot o.a. het houden van algemene vergaderingen v ...
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.