Global developments in ESG-related taxes, incentives and grants

The KPMG ESG Tax Tracker, providing insight into the global ESG and Sustainability landscape for taxes, incentives and grants. The regulatory landscape is changing rapidly. Governments across the globe are introducing tax measures and incentives to positively influence behaviors that are impacting the environment and contributing to climate change

Nieuwsoverzicht (7)

Aanpassing btw-besluit: ruimere toepassing vrijstelling vermogensbeheer

3 november 2021
Op 2 november 2021 is het geactualiseerde Besluit bijzonder overheidstoezicht van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd. Actualisering van het oorspronkelijke besluit was nodig vanwege jurisp...
Lees verder

HvJ arrest K en DBKAG: gebruiksrecht op software kan als btw vrijgesteld vermogensbeheer kwalificeren

21 juni 2021
Het feit dat een gebruiksrecht op software op zichzelf al onder de btw-vrijstelling kan vallen, is een welkome verduidelijking voor de Nederlandse praktijk in het licht van de steeds verder geautomati...
Lees verder

Hoge Raad legt btw-vrijstelling voor collectief vermogensbeheer ruim uit: beheren van individuele vermogens in profielen is vrijgesteld

7 december 2020
Op 4 december 2020 zijn in twee belangwekkende vermogensbeheerzaken arresten verschenen van de Hoge Raad.
Lees verder

A-G Hoge Raad: beheren van individuele vermogens in profielen is belast met btw

25 september 2020
Op 23 september 2020 zijn in twee belangwekkende vermogensbeheerzaken conclusies verschenen van advocaat-generaal Ettema bij de Hoge Raad.
Lees verder

Werkelijk gebruik btw-aftrek toegestaan bij bank

30 maart 2020
Op 27 maart 2020 heeft Hof Den Bosch een belangwekkende uitspraak gedaan over btw-aftrek in een zaak van een financiële instelling. Het hof oordeelt dat de ‘werkelijkgebruikmethodiek’ van de bank vold...
Lees verder

Btw-besluit bijzonder overheidstoezicht bij beleggingsfondsen

3 april 2019
De staatssecretaris van Financiën (hierna: staatssecretaris) heeft op 1 april 2019 het Besluit bijzonder overheidstoezicht gepubliceerd, dat in werking is getreden per 2 april 2019.
Lees verder

Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf – december 2018

20 december 2018
Dit is een nieuwe editie van onze digitale nieuwsbrief Fiscale Zaken voor Familie & Bedrijf. Hierin laten wij in begrijpelijke taal een aantal fiscale zaken de revue passeren die van belang z...
Lees verder

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.